Metaforų vartojimas mokslo populiarinamuosiuose tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforų vartojimas mokslo populiarinamuosiuose tekstuose
Alternative Title:
Use of metaphors in popular science texts
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 128-134
Keywords:
LT
Metafora; Metaforų modeliai; Metaforų vartojimas; Mokslo populiarinamasis tekstas; Mokslo populiarinamieji tekstai.
EN
Metaphor; Metaphor models; Popular science text; Popular science texts; Use of metaphors.
Summary / Abstract:

LTMokslo populiarinamuosiuose tekstuose galima įžvelgti tam tikras metaforų modelius, atskleidžiančius bendrą populiarinamųjų žinių konceptualizacijos ir verbalizacijos tendenciją. Galima kalbėti apie tam tikrus universalius metaforinio perkėlimo būdus, svarbius įvardijant daiktus, požymius, veiksmus, būsenas ar kt. (siekiama adekvataus pateikiamų žinių suvokimo). Išanalizuoti iki šiol išsamiai netyrinėtas mokslo populiarinamuosiuose tekstuose vartojamas metaforas ir išskirti galimus įų modelius yra šio straipsnio tikslas. Tyrimo medžiaga rinkta iš lietuvių autorių mokslo populiarinamųjų straipsnių ir knygų skirtų plačiajai visuomenei. Produktyvi mokslo populiarinamųjų tekstų metaforinio įprasminimo sritis yra ŽMOGUS. Galimi metaforų modeliai yra ŽMOGUS – BŪTYBĖ (metaforinė nominacija vyksta pagal žmogaus kūno dalių išvaizdos, charakterio bruožų ir emocinių savybių, jausmų pavadinimus), ŽMOGUS – SOCIALINIS SUBJEKTAS (reprezentatyvus metaforos modelis yra ŽMOGAUS VEIKLA ir jos komponentai). Tiriamuosiuose tekstuose taip pat galima išskirti ir GAMTOS metaforos modelį. Šį modelį reprezentuoja zoologinė, biologinė ir kraštovaizdžio metaforos. Daroma išvada, kad mokslo populiarinamuosiuose tekstuose dominuoja antropomorfizmas, o GAMTOS metaforos modelis užima periferinę poziciją. [Iš leidinio]

ENThe existence of particular metaphor models may be found in the popular scientific texts that disclose a general trend of conceptualization and verbalization of the knowledge being popularized. Thus, it is possible to speak about universal metaphorization strategies characteristic of popular scientific texts, i.e. specific universal metaphoric transfer ways which are important for naming things, attributes, actions, states, etc. (an attempt is made to ensure an adequate perception of the news conveyed). The goal of this article is to analyze metaphors used in popular scientific texts that have not been thoroughly analyzed until the present time, as well as to identify their possible models. The research material was collected from popular scientific articles and books of Lithuanian authors intended for the public at large. A productive field of metaphorical giving meaning to popular scientific texts is MAN. Possible metaphor models is MAN - A BEING (metaphoric nomination takes place according to the names of man's body parts, appearance, character traits, emotional qualities, feelings), MAN - A SOCIAL SUBJECT (a representative model of metaphors in MAN'S ACTIVITIES and components thereof; the results of activities cover domestic life, every day and vocational activities, culture, social ties). A model of NATURE metaphor may be distinguished in popular science texts. This model is represented by zoological, biological and landscape metaphors. It was established that anthropomorphism dominates in popular science texts whereas the model of NATURE metaphor occupies a peripheral place. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25487
Updated:
2018-12-17 12:42:28
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: