Retorikos genezė iš justum et aequum dualizmo : teisės ir retorikos sąsajos

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėRetorikos genezė iš justum et aequum dualizmo : teisės ir retorikos sąsajos
Kita antraštėGenesis of rhetoric from the dualism of justum et aequum: links between law and rhetoric
AutoriaiKoženiauskienė, Regina
LeidinyjeJurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 8 (86), p. 18-23
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTRetorika; Teisė ir teisingumas; Teisinis dualizmas; Retorinis idealas; Etiniai argumentai; Retorinė tradicija; Teisės diskursas
ENA.Volanus; Rhetoric; Justum et aequum; Law and justice; Juridical dualism; Vir bonus; Oratorical ideal; Ethics; Ethical arguments; Rhetorical tradition; Juridical discourse
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnio įvade pateikiama teisinio dualizmo justum et aequum, iš kurio ir atsirado retorika, samprata. Jame apžvelgiami pagrindiniai žymaus XVI a. Lietuvos teisininko A. Volano retoriniai veikalai. Pirmajame skyriuje A. Volano diskursas analizuojamas teisės ir teisingumo vienovės požiūriu, o antrajame – keliama gero piliečio (vir bonus), aprašyto A. Volano veikaluose, klasikinės retorikos tąsa. Klasikinės retorikos, taip pat ant jos pamatų išaugusiuose Renesanso laikų A. Volano ir kitų teisininkų veikaluose išsakytos mintys, iškeltieji moraliniai retorikos principai galėtų būti šių dienų viešųjų teisininkų kalbų matas. Iš tiesų, šiais laikais jaunos demokratijos sąlygomis Lietuvoje nuolat iškyla ta pati teisės ir teisingumo (justum et aequum) santykio problema [Iš leidinio]

ENIn article introduction, the author provides the concept of justum et aequum legal dualism, which underpins the emergence of rhetoric. The article examines the main rhetoric works of a famous 16th century Lithuanian legal scholar A. Volanas. In the first chapter, A. Volanas’ discourse is analyzed from the perspective of the unity of law and justice, in the second, the author raises the question of a good citizen (vir bonus), described in A. Volanas’ works, which continue the tradition of classical rhetoric. Classical rhetoric, also, ideas formulated in the Renaissance period works by A. Volanas and other legal scholars, moral principles of rhetoric formulated by them – all of these could constitute a yardstick for public legal speeches of our day. In fact, nowadays, in the conditions of young democracy, Lithuania constantly faces the same problem of relation between law and justice (justum et aequum).

ISSN1392-6195, 2029-2058
Mokslo sritisLiteratūrologija / Literary Studies
Susijusios publikacijosRetorika : iškalbos stilistika / Regina Koženiauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. 461 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4498
Atnaujinta2018-12-17 11:46:13
Metrika Peržiūros: 7    Atsisiuntimai: 6