Lietuvių kalbos pasyvo raidos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos pasyvo raidos bruožai
Alternative Title:
Main tendencies in the development of the Lithuanian passive
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2001, t. 45, p. 11-38
Keywords:
LT
Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTPasyvas, kaip ir pati rūšies kategorija, lietuvių kalboje yra palyginti naujas kalbos reiškinys. Tačiau rūšies kategorijos morfologinės bei semantinės prielaidos - yra paveldėtos iš baltų senovės. Pasyvas su derinamais neveikiamaisiais dalyviais vakarinėse lietuvių kalbos tarmėse pradėjo formuotis prieš raštijos pradžią. Pasyvas su nederinamais bevardės giminės neveikiamaisiais dalyviais yra plačiai vartojamas rytinėse ir pietinėse lietuvių kalbos tarmėse, o vienanarės bevardės giminės dalyvių konstrukcijos nuo seno būdingos visoms tarmėms ir bendrinei kalbai. Šio pasyvo pagrindą sudaro indoeuropiečių vardažodinio tipo sakiniai su nederinamomis veiksmažodžių ir būdvardžių formomis. Subjekto genityvas su bevardės giminės neveikiamaisiais dalyviais kitados galėjo būti siejamas panašiai kaip su kitais veiksmažodiniais daiktavardžiais. Jis yra nuo seno glaudžiai susijęs su posesyviniu genityvu; tą ryšį rodo lietuvių kalbos asmeninių ir kai kurių kitų įvardžių savybinės formos, vartojamos tiek su neveikiamaisiais dalyviais, tiek ir su veiksmažodiniais daiktavardžiais. Subjekto genityvo konstrukcijų su bevardės giminės neveikiamaisiais dalyviais produktyvumą gali paaiškinti šios vidinės sąlygos: (a) gerai išlikusi nederinamų bevardės giminės formų predikatinė funkcija, pagrįsta senoviniu nominalinio sakinio tipu; (b) plati subjekto genityvo vartosena su veiksmažodiniais daiktavardžiais, savo reikšme artimais bevardės giminės dalyviams; (c) subjektinės ir partityvinės genityvo reikšmių susikryžiavimas konstrukcijose su būsenos veiksmažodžių neveikiamaisiais dalyviais.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos pasyvo raida; Baltų prokalbė; Pasyvo konstrukcijos; Rūšies kategorija; The development of the Lithuanian passive; Proto-Baltic; Passive constructions; Voice.

ENThe analytical passive arose in the course of the separate development of Lithuanian, though the preconditions for its rise must have existed in Proto-Baltic. Passive constructions are dialectally differentiated. In West and North Lithuanian, the passive is formed by means of agreeing participles and it is usually agentless (though agentive genitives occur as a result of reanalysis in phrases with an adnominal genitive). In East and South Lithuanian, the passive is formed by means of ancient neuter forms in *-mo and *-to often combined with agentive genitives, e.g. tėvo bùvo sãkoma 'it was said by the father', kìškio bėgta 'it is run by a hare', i.e.: '(apparently) a hare has run'. Such constructions are based on ancient nominal sentences with neuter predicates retaining the pure *-o stem, without grammatical agreement. The neuter nominal predicates (subsequently - neuter participles) in *-mo and *-to were similar in meaning to verbal abstracts and an adnominal genitive expressing the subject/agent could be added to them in the same way as to other verbal nouns. The possessive forms of the Lithuanian pronouns used in such phrases with neuter participles as with verbal abstracts show a close relation between the subjective and possessive genitives. The wide use of the agentive (subjective) genitive with the neuter passive participles in Lithuanian is apparently founded on their ancient nominal meaning. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18464
Updated:
2013-08-22 17:27:24
Metrics:
Views: 73    Downloads: 12
Export: