Intranzityvinio subjekto žymėjimas vardininku ir

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intranzityvinio subjekto žymėjimas vardininku ir / arba kilmininku
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 52, p. 67-82
Keywords:
LT
nominatyvas ir genetyvas; intranzityvinio subjekto žymėjimas lietuvių kalboje.
EN
the nominative and the genitive; the markers of the intransitive subject in Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos neigiamų intranzityvinių sakinių subjektas reiškiamas trejopai: 1) neigiamuose, kaip ir teigiamuose intranzityviniuose sakiniuose vartojamas subjekto vardininkas; 2) teigiamų intranzityvinių sakinių subjekto vardininką keičia subjekto kilmininkas; 3) neigiamuose intranzityviniuose sakiniuose gali būti vartojamas tiek subjekto vardininkas, tiek kilmininkas. Straipsnyje kalbama apie semantinių (gyvas / negyvas, apibrėžtas / neapibrėžtas) ir sintaksinio (žodžių tvarkos) kriterijų koreliaciją su subjekto linksniu. Apibendrinama, kad tais atvejais, kai neigiamuose intranzityviniuose sakiniuose subjektas gali būti reiškiamas morfosintaksiniais vardininko ir kilmininko variantais, linksnio pasirinkimui įtakos turi keletas veiksnių. Kategorinių savybių atžvilgiu prototipiški subjektai žymimi vardininku, išskyrus atvejus, kai linksnio pasirinkimą lemia kiti kriterijai, pavyzdžiui, skaičiaus, referentiškumo ir pan. Mažiau prototipiški intranzityviniai subjektai gali būti reiškiami vardininko ir kilmininko morfosintaksiniais variantais, tačiau dažnesnis vieno linksnio vartojimas greičiau veikiamas ne gyvumo, o kitų požymių. Dažnesnis vieno iš intranzityvinio subjekto linksnių vartojimas iš dalies koreliuoja su apibrėžtumu ir žodžių tvarka sakinyje. Esama polinkio apibrėžtumo ir formaliu požiūriu nežymėtuose sakiniuose vartoti intranzityvinio subjekto vardininką, ir atvirkščiai. Sakiniuose, kuriuose apibrėžtas arba neapibrėžtas bendrinis daiktavardis eina jam netipiškoje pozicijoje, linkstama vardininką pirmuoju, o kilmininką antruoju atveju pasirinkti apibrėžtumo vs neapibrėžtumo diakritiniam žymėjimui.

ENIn this paper the factors determining the use of the nominative and the genitive as markers of t he intransitive subject in Lithuanian are examined. The following preliminary conclusions are formulated: subjects which are prototypical with regard to categorial properties are marked with the nominative, though this ride may be overridden by other factors connected with number, referentiality etc. Less prototypical subjects may be marked with the nominative or genitive; animacy is not the most prominent factor determining the choice. Definiteness and word order are important factors. Definite subjects in sentences with unmarked word order show a strong preference for the nominative. In less typical configurations such as VS[def] f or S[indef]V, the nominative and the genitive are often used as markers of definiteness and indefiniteness respectively. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18587
Updated:
2018-12-17 11:41:45
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: