Kiekybės genityvas A.Baranausko ir K.Brugmanno užrašytuose tarmių tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kiekybės genityvas A.Baranausko ir K.Brugmanno užrašytuose tarmių tekstuose
Alternative Title:
The Partitive Genitive of Quantity in 19th Century Dialect Texts Collected by A. Baranauskas and K. Brugmann
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 2, p. 309-319
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTA. Baranausko ir K. Brugmanno 19 a. surinktuose rytų aukštaičių ir vakarų aukštaičių kauniškių tarmių tekstuose galima išskirti penkias kiekybės daiktavardžių grupes. Neapibrėžtą ar tiksliai apibrėžtą kiekį nusakantys daiktavardžiai paprastai valdo postpozicinį kiekybės genityvą. Tokio genityvo vieta labiau įvairuoja tais atvejais, kai jį prisijungia indus bei kitas talpas ir frakcijas įvardijantys daiktavardžiai. Sudėtinėse frazėse dažnesnė kiekybės genityvo postpozicija. Tokie žodžiai kaip pusantro, pusė savo semantika ir vartosena artimi skaitvardžiams. Prie kiekybės sąvokų labai priartėja įvairius žemės plotus apibūdinantys daiktavardžiai lysė, dirva lopinys. Kiekybės genityvų vieta frazėje abiejų tarmių tekstai beveik nesiskiria. Prepozicinė tokių genityvų vartosena sudaro apie ketvirtadalį atvejų. Ji sąlygota trijų svarbiausių dalykų: (a) atributinės (paskirties, savybės) reikšmės; (b) žymėtos tvarkos frazėje; (c) sakinio intonacijos kaitos. Kauniškių tekstuose frazių su postpoziciniu genityvu kiekybės reikšmė gali būti neaktuali, išblėsusi. Tokiais atvejais svarbu ne objekto kiekis, o jo kaip visumos įvardijimas. Kiekybės turinys kai kuriais atvejais nusakomas net trimis skirtingo modelio frazėmis: (a) kiekio daiktavardžio ir postpozicinio genityvo (maišas linų), (b) kiekio daiktavardžio ir prepozicinio genityvo (linų maišas) ir (c) kiekio daiktavardžio ir prielinksnio su konstrukcija (maišas su linais).Reikšminiai žodžiai: Genityvai; Kiekybė; Tarmė; Genitive; Partitive; Dialect.

ENAll the measure nouns found in the Eastern and Western High Lithuanian Kauniškiai dialect texts were divided into five sub-types. The abstract quantity nouns and the conventionalised measures usually govern the postposed partitive genitive. The placement of the partitive genitive may vary in the phrases with the nouns that have the meaning of containers and fractions (parts). The partitive genitives are usually postposed in complex phrases (tukstantis baczku smalos ‘(one) thousand barrels of pitch’; szventįto vandenio butelis ‘a bottle of sanctified water’). Words such as pusantro ‘one and a half’, pusė ‘a half’ are closely connected with numerals in their meaning and usage. The nouns lysė ‘a bed’, dirva ‘ground (a field)’, lopiny ‘a piece’ can obtain the meaning of quantifiers when they describe different areas (sectors) of land. The postposition of the partitive genitive predominates (71-78 per cent) in these texts. The use of the preposed genitive in sequences with nouns denoting quantity makes up about a quarter of the occurrences, but in some of these the initial position is conditioned not by the quantity meaning, but rather by the meaning of purpose or definition. For Kauniškiai dialect texts the meaning of purpose in sentences with preposed genitives is in general not usual. The variation in the position of the genitive (especially in the Kauniškiai texts) is more closely connected with a neutral or marked word order in the phrase.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8317
Updated:
2018-12-17 11:50:33
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: