Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas
Alternative Title:
Dictionary of Lithuanian verb valence
Editors:
Ambrazas, Vytautas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1994-2004.
Pages:
2 t. (3 kn.), (440, 325, 480 p.)
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodis; Junglumas; Žodynas; Verb; Valence; Dictionary.
Contents:
T. 1: A-M — T.2, kn. 1: N-R — T. 2, kn. 2: S-Ž.
Keywords:
LT
Junglumas; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodynas.
EN
Dictionary; Valence.
Summary / Abstract:

LTŽodyne parodoma, kaip veiksmažodžiai vartojami kalboje: su kokiais žodžiais, kokiomis jų formomis bei konstrukcijomis eina, kokia tų žodžių reikšmė ir kokias semantines funkcijas atlieka sakinyje. Tai žinoti būtina norint sudaryti taisyklingus sakinius, nes veiksmažodis sakinyje atlieka svarbiausią vaidmenį. Jis yra veiksmažodinio sakinio stuburas. Tuo šis žodynas skiriasi tiek nuo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno”, tiek nuo akademinio „Lietuvių kalbos žodyno”, kuriuose daugiausia dėmesio kreipiama į veiksmažodžių reikšmes, o jų junglumas daugiau ar mažiau paaiškėja tik iš pateiktų pavyzdžių. Veiksmažodžių junglumas aprašomas remiantis jų valentinėmis savybėmis. Veiksmažodžių valentingumu laikomas jų reikšmės lemiama ypatybė atverti tam tikrą skaičių laisvų vietų, kurias sakinyje užima tam tikros reikšmės žodžiai bei jų formos arba jų atitikmenys – valentiniai palydovai. Žodyne pateikiami tie veiksmažodžiai, kurių vartosena įvairesnė ir sudėtingesnė, taip pat atsižvelgta į vartosenos svyravimus bei daromas klaidas. Šis žodynas naudingas tiek kalbos praktikai, tiek mokslui. Kalbos vartotojams jis atskleidžia veiksmažodžių vartosenos įvairovę, parodo vartojimo normas. Jis yra geras pagalbininkas ir tiems, kurie norėtų mokytis ar mokosi lietuvių kalbos. Kita vertus, žodynas duoda medžiagos sakinio sintaksės ir semantikos tyrinėjimams.

ENThe dictionary demonstrates usage of verbs in a language: what words, their forms and constructions are used in concert, what is the meaning of those words and semantic functions carried out in the sentence. This is necessary to form correct sentences, as the verb has a key role in a sentence. It is the centre piece of the verbal sentence. On this aspect the dictionary is different from both the Dictionary of Modern Lithuanian and the academic Dictionary of Lithuanian, which mostly focus on meanings of verbs, while connection ability is more or less evidenced by way of examples. The connection ability of verbs is described using their valency characteristics. Valency of verbs is defined as a feature caused by the meaning to open a certain number of free places taken up in a sentence by words of certain meaning and their forms or equivalents, i.e. valency satellites. The dictionary includes verbs with a more diverse or complex usage as well as taking into account fluctuations in usage and any mistakes made. The dictionary is useful to both linguistic practise and science. The dictionary reveals to language users the variety of verb usage and demonstrates rules of usage. It is a quality companion to those wishing to study or teach Lithuanian. On the other hand, the dictionary provides material for studies of syntax and semantics of a sentence.

ISBN:
5420013053; 5420012332 (T. 1); 5420014343 (T. 2, kn. 1); 998666862X (T. 2, kn. 2)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31745
Updated:
2013-04-28 22:28:30
Metrics:
Views: 248
Export: