Leksinės ir morfologinės vertimų kalbos ypatybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksinės ir morfologinės vertimų kalbos ypatybės
Alternative Title:
Lexical and morphological features of translational Lithuanian
In the Journal:
Darnioji daugiakalbystė. 2019, No. 14, p. 208-235
Keywords:
LT
Lietuvių kalba; Lyginamieji tekstynai; ORVELIT; Tekstynai; Tekstynais paremtos vertimo studijos; Vertimo studijos; Vertimų kalba; Vienakalbiai lyginamieji tekstynai.
EN
Comparable corpora; Corpora; Corpus-based translation studies; Lithuanian language; ORVELIT; Original and translated Lithuanian; Translation language; Translation studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – remiantis lyginamuoju lietuvių kalbos tekstynu, ištirti leksines ir morfologines vertimų kalbos ypatybes. Lyginamąjį lietuvių kalbos tekstyną ORVELIT sudaro 4 patekstyniai po 1 mln. žodžių: grožinės literatūros originalūs tekstai lietuvių kalba ir vertimai iš anglų į lietuvių kalbą; mokslo populiarinimo originalūs tekstai lietuvių kalba ir vertimai iš anglų į lietuvių kalbą. Morfologiškai anotuota tekstyno versija naudota tiriant morfologines ypatybes, leksinėms ypatybėms tirti naudota neanotuota versija. Tyrime taikyta tekstynais paremtų vertimo studijų metodologija, statistinis reikšmingumas vertintas panaudojant logaritminės tikimybės testą. Nustatyta, kad vertimų leksikai būdinga mažesnis informacinis tankis; didesnis tarnybinių žodžių skaičius; trumpesni sakiniai; žemesni žodingumo rodikliai ir retų žodžių vartosena. Morfologinių kategorijų analizė rodo, kad abiejų žanrų vertimuose mažiau daiktavardžių ir būdvardžių, bet daugiau veiksmažodžių (ypač asmenuojamųjų formų), o iš tarnybinių kalbos dalių daugiau įvardžių, prielinksnių. Linksnių analizė atskleidė, kad vertimuose fiksuojama mažiau vardažodžių kilmininko, o iš veiksmažodžio kategorijų – mažiau dalyvių: grožiniuose tekstuose mažiau veikiamosios rūšies dalyvių, mokslo populiarinimo tekstuose mažiau neveikiamosios rūšies dalyvių. Nustatytos vertimų kalbos ypatybės leidžia teigti, kad vertimams iš anglų kalbos būdingos tam tikros nuo originaliosios lietuvių kalbos besiskiriančios ypatybės: šias ypatybes ir jų priežastis verta analizuoti išsamiau konkrečių atvejų tyrimuose. [Iš leidinio]

ENIn Lithuanian public and academic discourse, discussions about the influence of English have received considerable attention. Much has been written on the English borrowings in Lithuanian or various translation strategies applied at word, phrase or syntactic levels of language, whereas there have been only few attempts to investigate how Lithuanian translated from English differs from original language. This is why we found it interesting to investigate lexical an morphological features of translated Lithuanian applying the methods of corpus liguistics. For research purposes, we used a morphologically annotated comparable 4 mln. word corpus of original and translated fiction and popular science literature ORVELIT. It has been found that translations deviate in certain ways from original Lithuanian. Translated Lithuanian has: a lower lexical density, higher proportion of function words, shorter sentences, and higher proportion of list heads; translated fiction has a lower lexical variability and smaller proportion of low frequency words, whereas in popular science translations, these differences are less evident. Keyword analysis has shown content differences in originals and translations and the overuse of personal and possessive pronouns in popular science translations. The distribution of content and function words differs in originals and translations and in different registers.Translated Lithuanian has: more verbs (especially finite forms and adverbial participles), but less nouns and adjectives; fiction translations have less and popular science more adverbs than originals; there are more pronouns and prepositions in both popular science and fiction translations; depending on the register, there are higher or lower numbers of conjunctions, particles and interjections. Some of the differences may be explained by the English language interference as: the overuse of the optional 1st person pronoun in subject position, the overuse of optional preposition “su” with instrumental case, or the overuse of optional link verb in the complex predicate. In other words, the English influence is seen in transferring certain features obligatory for analytical language where omission would be a more natural choice in original Lithuanian. These findings in most cases agree with the previous research on translationese of other languages. It is hoped that the identified tendencies to over- or under-use certain lexical and morphological features as a result of English language interference might appear to be useful when editing and translating. [From the publication]

ISSN:
2335-2019; 2335-2027
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78875
Updated:
2020-07-28 20:31:08
Metrics:
Views: 48    Downloads: 3
Export: