Aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžių valentingumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžių valentingumas
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2002, t. 46, p. 131-144
Keywords:
LT
aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio lietuvių kalbos būdvardžių valentingumas; gramatinės laipsnių ypatybės; leksinis vienetas; lyginamosios konstrukcijos.
EN
the valency of Lithuanian adjectives in the comparative and superlative; the grammatical properties of the degrees of comparison; a lexical unit; the comparative phrase.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas lietuvių kalbos aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžių valentingumas. Dažniausiai tiek vienvalenčių, tiek daugiavalenčių būdvardžių aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio formos, be būdvardžio reikšmės lemiamų sintaksinių aktantų, prisijungia dar vieną būtinąjį sintaksinį aktantą - vieną lyginamųjų konstrukcijų. Tačiau, skirtingai nei būdvardis, būdvardžio aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio formos ne visada lemia savo sintaksinio aktanto - lyginamosios konstrukcijos - formą. Būdvardžio aukštesniojo laipsnio formos valdo prielinksninę konstrukciją su prielinksniu už. Būdvardžio aukščiausiojo laipsnio formos valdo prielinksnines konstrukcijas su prielinksniais iš, tarp(u), už. Tuo tarpu aukštesniojo laipsnio būdvardžiai paprastai nelemia lyginamųjų konstrukcijų, pavartotų su jungtukais kaip, nei, negu ir pan., formos, todėl ją lyginamojoje konstrukcijoje sunku numatyti. Kai lyginami du ar daugiau daiktų deskripto žodžiu žymimo daikto atžvilgiu, aukštesniojo laipsnio formos valdo prielinksninę konstrukciją su prielinksniu už. Aukščiausiojo laipsnio formos valdo prielinksnines konstrukcijas su prielinksniais iš, tarp(u), už. Aukštesniojo laipsnio būdvardžiai paprastai nelemia lyginamųjų konstrukcijų, pavartotų su jungtukais kaip, nei, negu ir pan., formos. atskirai būtų galima kalbėti apie tuos atvejus, kai lyginami du daiktai deskripto žodžiu žymimo daikto atžvilgiu. Tada lyginamosios konstrukcijos su jungtukais kaip, nei, negu ir pan. paprastai turi vardininko formą, nors daiktas, kurio pagrindu yra lyginama gali būti nusakomas kitais linksniais.

ENThe article deals with the valency of Lithuanian adjectives in the comparative and superlative. This valency is determined not only by the meaning of the adjective, but also by the grammatical properties of the degrees of comparison. In addition to the (obligatory and optional) participants determined by the meaning of the adjective as a lexical unit, the forms of comparison open a syntactic position for a comparative phrase. Whereas the adjective as such assigns a case form (with or without preposition) to its syntactic participants, its degrees of comparison may either assign a case form (with preposition) to the comparative phrase, or the form of the comparative phrase may be unpredictable in terms of valency. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18515
Updated:
2018-12-17 11:02:15
Metrics:
Views: 63    Downloads: 1
Export: