Combination of past participles functioning as adverbials with main verbs in Lithuanian : aspect and transitivity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Combination of past participles functioning as adverbials with main verbs in Lithuanian: aspect and transitivity
Alternative Title:
Aplinkybėmis einančių dalyvių sąveika su pagrindiniais veksmažožiais lietuvių kalboje: veikslas ir tranzityvumas
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2008, t. 59, p. 81-107
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ketinta apibūdinti veiksnius, kurie sąlygoja, kaip būtojo laiko dalyviai, turintys aplinkybinę funkciją, lietuvių kalboje derinami su pagrindiniais veiksmažodžiais. Taip pat siekta atskleisti akivaizdų ryšį tarp aspekto ir tranzityvumo. Aplinkybinių būtojo laiko dalyvių derinimas su pagrindiniais veiksmažodžiais yra sąlygojamas įvairių sakinio semantinėje struktūroje esančių veiksnių, kurių pagrindinis vaidmuo tenka aspektui ir tranzityvumui. tipo predikato sakinyje būtojo laiko dalyviai su pagrindiniais veiksmažodžiais konstruoja vieną predikatą kaip vieną esmę, kurioje kombinacijų galimybės yra griežtai sąlygojamos semantinio nuoseklumo principo pagal jų statyvumą ir intranzityvumą. Tuo tarpu, tipo predikato sakinyje būtojo laiko dalyviai formuoja kitą, nuo tų pagrindinių veiksmažodžių labiau nepriklausomą predikatą, o jį sąlygojantys semantiniai veiksniai yra silpniausi. tipo predikato sakiniai užima tarpinę poziciją tarp minėtų dviejų predikatų sakinių. Būtojo laiko padalyvių atveju, tie sąlygojantys semantiniai veiksniai, kurie pastebimi su būtojo laiko dalyviais, neįtakoja jų derinimo su pagrindiniais veiksmažodžiais nei aspekto, nei tranzityvumo požiūriu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dalyviai; Veiksmažodžiai; Aspektas; Tranzityvumas; Participles; Verbs; Aspect; Transitivity.

ENThis paper is aimed at providing some observations about certain constraints which determine how past participles, functioning as adverbials (in semi-predicative usage), combine with main verbs in Lithuanian. In previous studies (Sakurai 2000; 2003) I presented some remarks on the semantic constraints, in particular those looked upon from the angle of aspect, under which past participles, functioning as adverbials, combine with main verbs. This issue has not yet been addressed to date either in traditional Lithuanian grammar (LKG, DLKG) or in other studies about Lithuanian. Here, by adding to this analysis the viewpoint on transitivity, I am going to emphasize the close linkage between aspect and transitivity in this problem: in type predicate sentences, adjectival past participles and main verbs construct one predicate as a single entity where the combinatory possibilities are strictly constrained by the principle of semantic consistency in stativity and intransitivity. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Darbo sąnaudų apskaita ir kontrolė / Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė, Juozas Mačiuitis. Ekonomika. 2006, t. 75, p. 34-51.
  • Gramatinių kategorijų tyrimai / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2004. 191 p.
  • Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
  • Sintaksinių ryšių tipai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 11-35.
  • Veikslo priešpriešos tipai / Axel Holvoet, Veslava Čižik. Gramatinių kategorijų tyrimai / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 141-162.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/655
Updated:
2018-12-17 12:10:50
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: