Dėl veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko moteriškosios giminės dalyvių raiškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko moteriškosios giminės dalyvių raiškos
Alternative Title:
On realization of active voice past tense feminine gender participles
In the Journal:
Res humanitariae . 2014, t. 16, p. 360-376
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko moteriškosios giminės dalyvis; Vienaskaitos vardininkas; Galūnė; Vartosena
EN
Active voice past tense feminine gender participle; Singular nominative case; Ending; Usage
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko moteriškosios giminės dalyvių vienaskaitos vardininko raišką. Aptariama, kas apie tos rūšies dalyvių darybą rašoma lietuvių kalbotyros veikaluose – pradedant senesnėmis gramatikomis, vadovėliais ir baigiant šių dienų veikalais. Daugiausia dėmesio skiriama dabartinei veikiamųjų būtojo kartinio laiko moteriškosios giminės dalyvių vartosenai. Čia remiamasi gausia empirine medžiaga: pavyzdžiais, surinktais iš 27 autorių knygų (daugiausia poezijos, prozos kūrinių) ir iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno. Remiantis surinktos medžiagos analize daroma išvada, kad greta norminių veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko moteriškosios giminės dalyvių, turinčių galūnę (dirbus-i), dabartinėje kalboje dažnai vartojamas kalbotyros veikaluose retai minimas variantas be galūnės (dirbus). [Iš leidinio]

ENThe article presents the realization of singular nominative case of active voice past tense feminine gender participles. It discusses what information on derivation of this kind of participles is given in some Lithuanian linguistics studies (grammars, morphology textbooks, study books, encyclopaedias, etc.). The focus is on the modern usage of active voice past tense participles of feminine gender. The research is based on rich empirical material: examples are drawn from the texts of 27 authors (mainly works of poetry and prose) and Corpus of Contemporary Lithuanian Language (non-fiction, journalism, and spoken language). In the light of the analysis of the empirical material it is concluded that besides normative active voice feminine past tense participles with ending (dirbus-i), the modern language (especially in the artistic and journalistic texts) allows the usage of the variant without ending (dirbus) which is rarely mentioned in the works of linguistics. [From the publication]

ISSN:
1822-7708, 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62958
Updated:
2018-12-17 13:56:02
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: