Patiento semantinės funkcijos samprata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patiento semantinės funkcijos samprata
Alternative Title:
Patients semantic functions conception
In the Book:
Tekstas ir kontekstas: prasmės formavimasis / redakcinė kolegija: Ilona Mickienė (pirmininkė) ... [et al.]. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2004. P. 118-126
Keywords:
LT
Aprašomasis tyrimas; Linksnių klasifikacija; Linksnių patiento semantinė funkcija; Linksnių semantinės funkcijos; Patiento samprata; Valentingumo teorija.
EN
Classification of cases; Concept of patient; Describtive research method; Patient's semantic functions; Semantic functions of cases; Valency theory.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama linksnių patiento semantinės funkcijos samprata bei raiška. Tyrimo tikslas — apibrėžti patiento semantinės funkcijos ribas, nurodyti, kokios reikšmės veiksmažodžiai numato patiento semantinę funkciją, išskirti patiento atmainas. Tyrimo metodas aprašomasis. Tyrimo objektas — veiksmo ir būsenos reikšmės veiksmažodžiai, numatantys patiento semantinę funkciją. Suskirsčius veiksmažodžius į atskiras grupes, paaiškėjo, kad skirtingų grupių veiksmažodžiai numato atskiras semantinės funkcijos atmainas. Be to, vienų patiento linksnių santykis su veiksmažodžiu sakinyje atitinka subjektinius. kitų — objektinius ryšius. Todėl būtina aiškiai apibrėžti patiento funkcijos atmainas ir skirtingai jas žymėti. [Iš leidinio]

ENPatient is described as affected by action or overwhelmed by state. This semantic function is characteristic both for living beings and lifeless things or abstract objects. There are distinguished four patient's changes; statant, processant, movant, imovant. Semantic functions changes depend on the verb meaning and semantic relation between the noun case and the verb. Statant and processant semantic functions in the sentence most often is realized by nominative case, more rarely by dative case, in passive constructions by genitive case. Statant and processant can he defined as subjects and in the sentence they are expressed as the subject. State patient makes opposition to action agent. Movant and imovant function in the sentence most often is realized by accusative case, more rarely by instrumental case, part, negative by genitive case, in passive constructions by nominative case Movant and imovant are determined as direct objects and in the sentence they are expressed as complement (subordinate). [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40550
Updated:
2020-04-03 15:46:12
Metrics:
Views: 74
Export: