Prädikative Verwendung von Substantiven im Litauischen: Nominativ vs. Instrumental

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Prädikative Verwendung von Substantiven im Litauischen: Nominativ vs. Instrumental
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2004, t. 50, p. 99-125
Keywords:
LT
daiktavardžio vartosena; vardininko vartosena; įnagininko vartosena; predikatinis linksnis; dabartinė lietuvių kalba.
EN
use of substantive; use of nominative; use of instrumental; predicative case; modern Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas nominatyvas ir instrumentalis kaip predikatiniai linksniai lietuvių kalbos jungiamuosiuose sakiniuose. Akcentuojami tie atvejai, kai esama morfosintaksinių variantų. Straipsnyje teigiama, kad nors predikatinių linksnių vartosena veikiama ir semantinių, ir formaliųjų veiksnių, sąlygiška šių veiksnių svarba dabartinėje lietuvių kalboje yra nevienoda. Semantiniai veiksniai neturi lemiamos įtakos pasirenkant vieną iš šių linksnių formų. Ir nominatyvas, ir instrumentalis gali būti vartojami nusakyti ir pastovią, ir laikiną būseną (instrumentalis šiek tiek dažnesnis su negyvomis būtybėmis). Veiksniai, labiausiai veikiantys linksnių formų pasirinkimą, yra: fleksinė jungties forma (laikas ir nuosaka), asmenuojamoji vs. neasmenuojamoji veiksmažodžio forma ir žodžių tvarka. Įvairios žymėtumo formos (žymėtos laiko ir nuosakos formos, žymėta žodžių tvarka) prisideda prie instrumentalio vartosenos ypatumų.

ENIn this article, the use of the nominative and the instrumental as predicative cases in Lithuanian copular sentences is discussed. The empluisis is on cases where a morphosyntactic variation is observed. It is argued that, though the use of predicative cases may be influenced both by semantic and by formal factors, the relative importance of these factors is unequal in modern Lithuanian. Semantic factors (permanent vs. temporary property) have no decisive influence on the choice of one of these case forms. Both nominative and instrumental can be used to mark either a permanent or a temporary state (the instrumental being slightly higher in frequency with inanimates). The factors most markedly influencing the choice of case forms are: the inflectional form of the copula (tense and mood),finiteness vs. nonfiniteness, and word order. Various forms of markedness (marked tense and mood forms, marked word order) contribute to the use of the instrumental. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18556
Updated:
2018-12-17 11:23:50
Metrics:
Views: 4
Export: