Use and translation of conditional sentences in institutional register and popular scientific prose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Use and translation of conditional sentences in institutional register and popular scientific prose
Alternative Title:
Sąlygos sakinių vartojimas ir vertimas administraciniame ir mokslo populiarinamajame stiliuose
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2014, Nr. 25, p. 26-31
Keywords:
EN
Conditional sentence; If-clause; Institutional register; Scientific prose; Sentence-final position; Sentence-initial.
Summary / Abstract:

LTMokslinė ir administracinė kalba šiandieniniame tarpkultūrinės komunikacijos pasaulyje tampa vis svarbesnėmis kalbininkams ir vertėjams. Mokslinės ir administracinės kalbos stilius aiškiai skiriasi nuo kitų kalbos stilių. Kalbant apie vertimą, abiejų analizuojamų funkcinių stilių tekstai turi ypatingai tiksliai išreikšti mintį ir perteikti tą patį kontekstą kaip ir originalo tekste, t. y. leksika turi būti aiški ir nedviprasmiška, o gramatinės struktūros – glaustos ir tikslios. Šis tyrimas nagrinėja sąlygos sakinius Europos Sąjungos dokumentuose ir mokslo populiarinamojo postilio tekstuose. Ieškoma dominuojančių struktūrų šių sakinių dėmenų išsidėstymo tvarkoje ir stebima, ar ta pati dėmenų tvarka išlieka vertime. Akivaizdu, kad kalbos formalumo lygmuo skiriasi šių dviejų stilių tekstuose: administracinių tekstų kalba formalesnė, o verčiant dažniau išlaikoma originalo teksto sakinio dėmenų tvarka. Daroma prielaida, kad identiška originalo ir versto teksto sąlygos sakinio dėmenų tvarka dažniau bus aptinkama administraciniuose stiliaus tekstuose nei mokslo populiarinamojo postilio tekstuose, o pastarojo tipo tekstuose tokių sakinių bus apskritai mažiau. Tyrimo metu nustatyta, kad abiejų nagrinėtų tipų tekstuose sakinio struktūra, kai šalutinis sąlygos sakinio dėmuo yra sakinio pradžioje arba, atvirkščiai, pabaigoje, vertimo proceso metu išlaikoma. Administracinių tekstų vertėjai yra linkę išlaikyti tą pačią sudėtingą sakinio struktūrą, kai šalutinis sąlygos sakinio dėmuo yra sakinio viduryje, tačiau norint patvirtinti ir patikslinti šį pastebėjimą būtina atlikti platesnį tyrimą tiek administracinio stiliaus, tiek mokslo populiarinamojo postilio atveju. [Iš leidinio]

ENIn a world characterised by cross-cultural communication, scientific and institutional languages have become increasingly important for linguists and translators. The characteristics of scientific and institutional languages clearly distinguish them from other types of registers. In terms of translation, texts in both registers under analysis should render exact meaning and context of the original text through clear, unequivocal lexis and concise, unambiguous grammar. This particular study focuses on conditional sentences in EU documents and popular science texts and attempts to uncover dominant patterns of the order of clauses in such sentences and whether the particular order is retained during the process of translation. The level of language formality in the two registers seems to be different, being higher in the institutional texts and, thus, imposing a more straightforward rendering of particular grammatical structures. More complex sentence structures with the conditional clause taking the middle position in a sentence are, therefore, expected to be more frequently observed in institutional texts. Likewise, an assumption is made that exactly the same ordering of clauses in a conditional sentence is rendered in another language more frequently in institutional than in science popular texts. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.0.25.8562
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54735
Updated:
2020-10-08 14:46:47
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: