Notes on the Lithuanian restrictive

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Notes on the Lithuanian restrictive
In the Journal:
Baltic linguistics [BaltL]. 2010, 1, p. 9-49
Keywords:
LT
Dalelytė; Fokusas; Morfosintaksė; Priešdėliai; Priešdėlinė daryba; Ribojamieji žymikliai; Veikimo laukas; Veiksmažodis.
EN
Focus; Morphosyntax; Particle; Prefixation; Restrictive markers; Scope; Verb.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas iki šiol mažai tyrinėtas lietuvių kalbos priešdėlis te- ir jo vaidmuo. Šis priešdėlis, kurio reikšmė artima dalelytei „tik“ išsiskiria tuo, kad jis gali dalyvauti beveik visų tipų frazėse, įskaitant neasmeninių įterptinių sakinių dėmenis. Straipsnyje tiriamos priešdėlio te-morfosintaksinės ypatybės ir jo turinys, remiantis atskirais pavyzdžiais ir tekstų visuma. Vienas iš aptariamojo priešdėlio te- ypatumų yra tai, kad kartu su juo tame pačiame sakinyje gali eiti ir artimos reikšmės dalelytės „tik“, „tiktai“, „vien“, sustiprinančios priešdėlio te- veikimo intensyvumą. Be to, straipsnyje atskleidžiama, kad iš bendralingvistinio žiūros taško, tokio tipo apribojantis priešdėlis te-, pasižymintis tiek griežta veiksmažodine priklausomybe, tiek sakinyje išreiškiamo vaidmens paslankumu, kuris nėra gramatiškai apibrėžtas, bet priklauso nuo paties sakinio akcentinės struktūros, kitose kalbose yra retai sutinkamas.

ENThis paper focuses on the previously barely described restrictive use of the prefix te- in Lithuanian. This prefix, whose meaning is similar to that of the particle tik 'only', is peculiar in that it can take scope over almost any kind of phrases, including constituents of non-finite embedded clauses. In this paper, morphosyntactic properties and scope of the restrictive te- are analysed on the basis of both elicited and corpus data. Besides that, it is shown that from a cross-linguistic point of view, a restrictive affix displaying both rigid verbadjacency and scope flexibility is quite rare. [From the publication]

ISSN:
2081-7533
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31968
Updated:
2021-02-28 18:35:14
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: