Are they existential evidentials?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Are they existential evidentials?
Alternative Title:
Ar tai egzistencinės akivaizdumo struktūros?
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos egzistencinės struktūros lietuvių ir anglų kalbose, kuriose užkoduojama tarsi ‘dviguba’ informacija: jos perteikia informaciją apie tam tikro esinio egzistavimą (Ex-egzistencija) tam tikroje erdvėje ar pasaulyje ir tuo pačiu nurodo informacijos / žinių šaltinį: nuogirda, numanymas ir pan. (Ev-akivaizdumas). Tai leidžia autoriui išlikti neutraliam pasakymo turinio atžvilgiu ir neprisiimti jokios atsakomybės apie informacijos patikimumą ir apie tai, ar jos turinys atitinka tikrovę. Tuo pačiu lieka erdvės atsirasti abejonės interpretacijai. Darbe priešinamos šios struktūros: Anglų kalboje: egzistencinė THERE struktūra, kurioje vietoj įprastinio egzistencinio ar atrodymo veiksmažodžio yra vartojami vadinamieji ‘„evidential“ passives’ (Noėl 2001), t. y. mentalinių ir kalbėjimo veiksmažodžių neveikiamosios rūšies formos su TO komplimento sakiniais pvz., Between men and women, too, there is said to be a barrier. (A05 1140) Lietuvių kalboje: sakiniai su veiksmažodžio BŪTI nefinitinėmis formomis (Loc)+BŪTInefinitinisNP, pvz.: ...liudininkai – argi jų būta? Tyrimui naudojama autentiška kalbinė medžiaga surinkta iš dviejų tekstynų (Britų nacionalinis tekstynas ir Lietuvių dabartinės kalbos tekstynas). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Modalumas; Egzistencinis akivaizdumas; Gretinamoji anglų ir lietuvių kalbų analizė; Modality; Existential evidentials; Contrastive analysis of English and Lithuanian.

ENThe article examines existential structures in Lithuanian and English languages, which seem to encode ‘double’ information: they convey information about existence (ex-existence) of a certain being in a certain space or world and, simultaneously, point to the source of information / knowledge: rumor, supposition and so on (ex-obviousness). This fact allows the author to remain neutral in respect of the content of a saying and to eschew any responsibility for reliability of information as well as vouch whether its content corresponds to reality. At the same time, there is space for interpretation of a doubt to appear. The work opposes the following structures: In English language: existential THERE structure, which instead of regular existential or appearance verbs employs so-called ‘evidential passives’ (Noėl 2001), that is passive forms of mental and spoken verbs together with TO complementary sentences. For example, between men and women, too, there is said to be a barrier. (A05 1140) In Lithuanian language, sentences with non-finite forms of a verb BŪTI (Loc)+BŪTInefinitinisNP. For example, ...liudininkai – argi jų būta? (witnesses – were there any?). The research employs authentic linguistic material collected from two corpuses (British national corpus and Lithuanian contemporary language corpus).

ISBN:
9986197392
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Existential sentences in English and Lithuanian : a contrastive study / Violeta Kalėdaitė. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002. 247 p.
  • Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
  • Veiksmažodžio "matyti" komplementų tipai : formos ir reikšmės sąveika / Aurelija Usonienė. Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 1, p. 115-124.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3219
Updated:
2013-04-28 15:48:03
Metrics:
Views: 27
Export: