Lithuanian past simple tenses and their quivalents in English

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian past simple tenses and their quivalents in English
Alternative Title:
Lietuvių kalbos būtieji vientisiniai laikai ir jų atitikmenys anglų kalboje
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2011, Nr. 18, p. 17-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Būtasis dažninis laikas; Būtasis kartinis laikas; Gretinamoji gramatika; Iteratyviniai veiksmažodžiai; Laikų asmenuotės; Laikų paradigma; Sintaksė; Veikslas; Veiksmažodžiai; Aspect; Contrastive linguistics; English; Iterativeness; Lithuanian; Paradigm of tenses; Past frequentative tense; Past simple tense; Syntax; Verbs.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Būtasis dažninis laikas; Būtasis kartinis laikas; Gretinamoji gramatika; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Laikų asmenuotės; Laikų paradigma; Žodžių kaityba / Inflection; Sintaksė; Veikslas.
EN
Aspect; Contrastive linguistics; English; Iterativeness; Syntax.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami lietuvių kalbos vientisiniai būtieji laikai: būtasis kartinis ir būtasis dažninis. Abiems šiems laikams bendra tai, kad jie reiškia veiksmą, vykusį prieš kalbamąjį momentą, o skiria juos pagrindinė santykio su kalbamuoju momentu reikšmė: būtasis kartinis laikas gali reikšti labai artimą veiksmą atskaitos momentui: ar tai būtų dabartis, ar kitas praeities veiksmas. Taigi būtasis kartinis laikas turi ir perfekto, ir pliuskvamperfekto reikšmes. Šių reikšmių neturi būtasis dažninis laikas. Jis reiškia tolesnės praeities kartojamą veiksmą, kurio atžvilgiu jis sudaro opoziciją būtajam kartiniam laikui. Apžvelgiama lietuvių kalbos vientisinių būtųjų laikų nustatymo istorija ir apibrėžimo formavimasis. Taip pat atliekama vientisinio būtojo kartinio laiko semantikos analizė. Būtasis dažninis laikas, kaip rodo atlikta analizė, yra laiko, o ne žodžių darybos ar veikslo forma: jo forma negali reikšti artimos praeities veiksmo, jis neturi kontakto su kalbamuoju momentu, o su kartų skaičiavimu jo reikšmė nesuderinama. Būtojo dažninio laiko kilmė ir reikšmė susijusi su įvykio veikslu. Vienas kartas suvokiamas kaip baigtinis veiksmas, rezultatas. Ir tik įvykio veikslo veiksmažodžių būtojo dažninio laiko formos nepakeičiamos būtuoju kartiniu laiku. Straipsnyje taip pat pateikiami naracinio, perfektinės ir pliuskvamperfektinės reikšmių būtojo kartinio laiko bei būtojo dažninio laiko atitikmenys anglų kalboje. [Iš leidinio]

ENThe paper provides the analysis of Lithuanian simple past tenses, their meanings and equivalents in English. Grammatical forms determine two simple past tenses of the verb in Lithuanian: the past simple tense and the past frequentative tense. The past frequentative tense distinguishes Lithuanian from all other Indo-European languages. The specialists of historical comparative linguistics emphasize its exclusiveness, novelty, however, the origin and the ground for the overall usage is left aside. Thus, the problem of the past frequentative tense is fully covered in the paper. Moreover, some linguists suggest that there are three tenses in Lithuanian: past, present and future. They claim that there is no past frequentative tense and that its incorporation in the paradigm of tenses in Lithuanian is supported by tradition only. Furthermore, they declare that the opposition between the past simple and the past frequentative tense is the one of aspect but not of tense and claim that the past frequentative tense expresses some special meaning of iterativeness related to imperfective aspect (which is the meaning of aspect but not tense). Thus, the analysis attempts to prove that the past frequentative tense has to be included into the paradigm of tenses. The paper also focuses on the use and meanings of Lithuanian simple past tenses and provides the equivalents of them in English. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Gramatinių kategorijų tyrimai / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2004. 191 p.
  • Gretinamoji semantika / Aloyzas Gudavičius Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 242 p.
  • Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
  • Praeteritum frequentativum vēsture un funkcijas lietuviešu valodā / Aldona Paulauskienė. Baltu filoloģija. 2003, t. 12, Nr. 1, p. 75-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28838
Updated:
2018-12-20 23:30:35
Metrics:
Views: 122    Downloads: 3
Export: