Mikalojaus Daukšos Postilės daiktavardžio linksniavimo tipų hierarchija (pagal "oksitoninių" daiktavardžių paradigmas).

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojaus Daukšos Postilės daiktavardžio linksniavimo tipų hierarchija (pagal "oksitoninių" daiktavardžių paradigmas)
Alternative Title:
Hierarchy of substantival declension types in Mikalojus Daukša’s Postilė (the oxytonic paradigms)
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2000, t. 43, p. 11-17
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagal hierarchinio grupavimo metodiką tirtos Mikalojaus Daukšos Postilės daiktavardžio paradigmos. Apsiribojama vadinamųjų "oksitoninių" daiktavardžių paradigmų lyginimu, išskyrus tuos atvejus, kai reikiamų "oksitoninių" formų tekste neužfiksuota. Be to, atskiriamos vyriškosios giminės ir moteriškosios giminės daiktavardžių paradigmos. M. Daukšos Postilės daiktavardžiai yra trijų pagrindinių linksniavimo tipų: vyriškojo, mišriojo ir moteriškojo. Pirmajame ryški u, įu (funiis, waifius) ir (į)o, iįo (die'was, kilęs, fopulis) kamienų opozicija, antrajame - priebalsinių (piemu, duktė) ir i (wagis, akis) kamienų opozicija, trečiajame - e (garbe) ir ā, iā (diena, *marti) kamienų opozicija. Palyginus su dabartinės bendrinės lietuvių kalbos atitinkamu "medžiu", sudarytu A. Girdenio ir A. Rosino, M. Daukšos Postilės daiktavardžio linksniavimo tipų hierarchinio grupavimo "medis" yra šiek tiek žemesnis. Postilės linksniavimo tipai griežčiau diferencijuoti pagal kamienus, o ne pagal gimines. Tą rodo mišriojo linksniavimo tipas: priebalsinių kamienų vyriškosios giminės daiktavardžius, pavyzdžiui, piemu, nuo moteriškosios giminės daiktavardžių, pavyzdžiui, duktė' (bet ГеГй), skiria tik vienaskaitos vardininkas, o / kamieno vyriškosios giminės, pavyzdžiui, wagis, ir moteriškosios giminės, pavyzdžiui, alas, daiktavardžių linksniavimas visiškai sutampa. Dabartinėje bendrinėje kalboje atskiriami ir priebalsinių kamienų, ir i kamieno daiktavardžių vyriškasis ir moteriškasis linksniavimo tipai. Vadinasi, linksniavimo tipų diferenciacija pagal gimines yra palyginti naujas reiškinys.Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Linksniavimas; Daiktavardžio linksniavimo tipų hierarchija; Oksitoninių daiktavardžių paradigmos; Vyriškos giminės daiktavardžiai; Moteriškos giminės daiktavardžiai; Noun; Declension; The hierarchy of substantival declension types; The oxytonic paradigms; Masculine nouns; Feminine nouns.

ENThe substantival declensional paradigms in Daukša's Postilė are here classified according to the principle of hierarchical grouping. The paper focuses on the oxytonic substantival paradigms, of which a comparative analysis is given. The declension types having been exhaustively classified according to the hierarchical principle, the existence of three fundamental types of substantives could be established for the language of the Postilė: (1) masculine nouns, with a clearly marked opposition between u-, iu- stems on the one hand and (i)o-, iio-stems on the other; (2) masculine and feminine nouns, with a clearly marked opposition between consonantal stems and i-stems; and (3) feminine nouns, with a clearly marked opposition between ё-stems on the one hand and ia-, a-stems on the other. The substantives in Daukša's Postilė can thus belong to a masculine, a mixed-gender or a feminine declension type. In the Postilė, о- and iо-stems are not clearly opposed to each other, as there is no case form that would differentiate them. For u- and iu- stems such a differentiating case form is the locative plural, for a- and ia-stems it is the nominative singular. If we compare the substantival declension types attested in Mikalojus Daukša's Postilė with those of the modern standard language, we see that they are still clearly differentiated according to their stems, not according to gender: this is shown by the existence of mixed-gender declension types. The differentiation of declension types according to gender is thus shown to be a relatively recent phenomenon. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18416
Updated:
2018-12-17 10:43:20
Metrics:
Views: 45    Downloads: 2
Export: