Sytuacja językowa na terenie od Wisagini do Hoduciszek na Litwie (Raport z badań terenowych)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Sytuacja językowa na terenie od Wisagini do Hoduciszek na Litwie (Raport z badań terenowych)
Alternative Title:
Language situation in the area between Wisaginia and Hoduciszki in Lithuania (A Report on the on-site research)
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2003, Nr. 27, p. 33-52
Keywords:
LT
Kalbų kontaktai / Language contacts; Lenkų kalba / Polish language; Rusų kalba / Russian language; Slavų kalbos / Slavic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTPostūmį pradėti tyrimą davė Bednarczuko, atkreipusio dėmesį į būtinybę sociokultūriniu požiūriu visapusiškai tirti kalbų santykius buvusioje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje, idėjos. Straipsnio medžiaga buvo surinkta per dvi tiriamąsias ekspedicijas į iki šiol menkai pažįstamą šiaurės-rytų Lietuvos kampelį – pasienį su Baltarusija atkarpoje nuo Visagino iki Adutiškio (Švenčionių rajonas). Teritorija tarp Visagino ir Adutiškio yra daugiakalbis ir multietniškas mikroregionas, kurio tradicijos nusidriekia iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų. Straipsnis yra sociolingvistinis tyrimas, apimantis keleto kalbų – lietuvių, lenkų, baltarusių ir rusų (sentikių bendruomenėse) – funkcionavimo problemas iki Antrojo pasaulinio karo ir šiandien. Ikikarinės situacijos tyrimo išeities pozicija tapo nuo Antrojo pasaulinio karo išlikę Turskos darbai, kurie suteikė galimybę susipažinti su prieškariu buvusia šiaurės rytų pasienio kalbine situacija. Taip pat seniausių regiono gyventojų apklausa leido nustatyti senąją geografinę ir socialinę kalbų zoną. Naujieji tyrimai aptinka jau žymiai pakitusius tradicinių bendruomenių etninius, bendruomeninius ir kalbinius santykius. Kismo situacija skatina į visus duomenis žiūrėti kritiškai. Istoriškai nulemtas skirtingų kultūrų ir kalbų koegzistavimas greta veikė visus komunikacijos dalyvius, ir, kaip parodė lingvistinių duomenų analizė, taip pat lėmė tam tikrą kalbų suartėjimą.Reikšminiai žodžiai: Baltarusių kalba; Lenkų kalba; Rusų kalba; Sociolingvistinė situacija; Belarusian language; Belorussian; Lithuanian; Polish; Polish language; Russian; Russian language; Sociolinguistic situation; Sociolinquistic situation.

ENThe article reports on the results of a sociolinguistic research that has been carried out in the Lituanian area along the national boundary to Belarus, starting in the town of Visaginas up to the village of Hoduciszki (Adutiškis). The micro area was examined with regard to functioning of the languages: Lithuanian, Polish, Belarusian, and Russian (in people observing the old rites) in the period before the War and today. Interviews with the oldest inhabitants of the region helped us determine the old geographical and social range of the languages. [From the publication]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25942
Updated:
2021-03-04 09:26:56
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: