Dėl rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių patarmių ribos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių patarmių ribos
Alternative Title:
Zur grenze zwischen dem vilniusser und dem utenaer subdialekten des ostlitauischen
In the Journal:
Baltistica. 2007, t. 42, Nr. 3, p. 457-467
Keywords:
LT
Rytų aukštaičiai vilniškiai; rytų aukštaičiai uteniškiai; patarmė; lietuvių kalbos tarmių klasifikacija.
EN
Eastern Aukštaitian (Highlanders) of Vilnius; subdialect; classification of Lithuanian dialects.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama riba tarp rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių patarmių. Medžiaga straipsniui imta iš įvairiu laiku darytų magnetofono įrašų. Naudotasi straipsnio autoriaus 2000--2001 m. didesniuose Kazitiškio ir Dūkšto apylinkių kaimuose darytais įrašais. Taip pat remiamasi 2006--2007 m. Dūkšto ir Kazitiškio apylinkėse surengtų kelių ekspedicijų duomenimis. Straipsnio autoriaus nuomone, iki šiol dialektologijos literatūroje brėžtą rytų aukštaičių uteniškių ir vilniškių patarmių ribą šiaurės rytų dalyje maždaug nuo Kazitiškio reikia koreguoti. Atsižvelgiant į surinktą medžiagą ir iš jos išplaukiančius argumentus, prieinama prie išvados, kad Kazitiškio ir Dūkšto apylinkes reikėtų skirti ne vilniškių, kaip buvo iki šiol, bet uteniškių patarmei. Riba, palyginti su kartografuotąja "Lietuvių kalbos tarmių chrestomatijoje" (Bacevičiūtė et al., 2004), turi, straipsnio autoriaus manymu, pasislinkti šiek tiek į pietryčius nuo Kazitiškio ir Dūkšto.

ENThe article examines the limits between the sub-dialects of residents of Vilnius and Utena areas of the Eastern Upper Lithuania. The materials for the article were collected from tape records, made during different periods. The article also employed the records, made by its author in 2000 – 2001 in larger villages of Kazitiškis and Dūkštas areas. In addition the author refers to the data of several expeditions, arranged in 2006 – 2007 in Dūkštas and Kazitiškis areas. In the opinion of the author of the article, the limits between the sub-dialects of residents of Vilnius and Utena areas of the Eastern Upper Lithuania, demarcated in the dialectology literature until present should be corrected in the Northeastern part, somewhere from Kazitiškis. Taking into consideration the collected materials and the arguments, provided by the said materials, the conclusion is made that the areas of Kazitiškis and Dūkštas should be attributed not to Vilnius, as was previously, but to Utena sub-dialect. In the opinion of the author of the article, the limit, compared to the one cartographed in the "Lietuvių Kalbos Tarmių Chrestomatija" (Bacevičiūtė et al., 2004), must be moved a bit to the Southeast from Kazitiškis and Dūkštas.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13105
Updated:
2018-12-17 11:59:09
Metrics:
Views: 19    Downloads: 9
Export: