Rinktiniai straipsniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Latvių kalba / Latvian
  • Anglų kalba / English
  • Prancūzų kalba / French
  • Rusų kalba / Russian
  • Vokiečių kalba / German
  • Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Rinktiniai straipsniai
Alternative Title:
Collected articles
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija ; 2002-2004.
Pages:
4 t. (645, 623, 758, 469 p.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos kilmė; Istorinė gramatika; Tarmių kilmė; Rašomoji kalba; Senųjų raštų kalba; Rytų Lietuva; Antroponimika; Kalbos praktika; Kalbos didaktika; The Origin of the Lithuanian Language; A Historical Grammar; The Origin of Dialects; The Written Language; The Language of the Old Writings; East Lithuania; Antroponymy; Speech practice; Language Didactics; Bibliography.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Istorinė gramatika; Kalbos didaktika; Kalbos praktika; Lietuvių kalbos kilmė; Rašomoji kalba; Rytų Lietuva; Senųjų raštų kalba; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
A Historical Grammar; Antroponymy; Bibliography; East Lithuania; Language Didactics; Language of the Old Writings; Origin of Dialects; Origin of the Lithuanian Language; Speech practice; Written Language.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŽymaus kalbininko „Rinktinių straipsnių“ 4-ių tomų leidinyje sudėti straipsniai, paskebti ne tik moksliniuose, bet ir plačiajai visuomenei skirtuose periodiniuose leidiniuose, jeigu tik jie turi mokslinės ar visuomeninės vertės. Pirmąjį tomą sudaro straipsniai apie lietuvių kalbos kilmę ir ryšius su kaimynų kalbomis, istorinės gramatikos tyrimai, nagrinėjama tarmių kilmė, kiti dialektologijos dalykai, aptariamas lietuvių rašomosios kalbos atsiradimas. Antrajame tome spausdinami kiti moksliniuose ir periodiniuose lediniuose skelbtieji straipsniai apie valstybę ir kalbą, senųjų raštų bei XVIII–XIX a. vartotą rašomąją kalbą, taip pat XX a. kalbinę situaciją ir Rytų Lietuvos kalbos reikalus. Trečiajame tome – įvairūs kiti moksliniuose ir pedagoginiuose leidiniuose skelbtieji straipsniai iš antroponimikos, onomastikos ir kitų sričių. Gausu personalijų, recenzijų; nemaža kalbų ir pranešimų iš įvairių konferencijų, proginių kalbų, susijusių su kalba. Įdėta straipsnių ir tiesiogiai nesusijusių su kalba, bet svarbių tautos, kultūros istorijai. Ketvirtajame tome skelbiami pokalbiai (interviu) su spaudos atstovais įvairiomis temomis: lingvistikos klausimais, kalbos istorijos ir dialektologijos, lietuvių kalbos kultūros, švietimo problemomis, LKDP veiklos ir kt. Pridedama visame leidinyje vartojamų sutrumpinimų sąrašas, nagrinėjamų žodžių bei pavardžių rodyklės (taigi šis tomas padės naudotis visu leidiniu), taip pat Z. Zinkevičiaus darbų ir literatūros apie jį bibliografija. Taigi pateikiama visa informacija apie autoriaus mokslinę ir visuomeninę veiklą, kuri gali dominti skaitytoją.

ENThe four-volume publication of “Selected Articles” by a famous linguist includes articles published not only in scientific periodicals but also those intended for the broad society of scientific or social value. The first volume consists of articles on the origin of the Lithuanian language and its links to neighbouring languages as well as research of historical grammar, the origin of dialects and other issues of dialectology; the appearance of written Lithuanian is discussed. The second volume contains other articles on the state and language, the language of the old writings and the written language used in the 18th-19th c. as well as the linguistic situation of the 20th c.and the linguistic issues of the Eastern Lithuania. The third volume includes various other articles from the field of antroponymics, onomastics and other fields. There are a number of reviews, speeches and presentations from various conferences, fugitive language-related speeches present. Some articles not directly related to language but important for the history of the nation and its culture are included as well. The fourth volume includes interviews with press representatives on various topics including issues of linguistics, history of language and dialectology, the culture of the Lithuanian language, education, the activity of Lithuanian Christian Democratic Party etc. The list of abbreviations used throughout the publication, indices of the used words and surnames as well as the bibliography of Z. Zinkevičius’ works and literature on him are attached. Therefore, the whole information on the authors’ scientific and social activity that might interest the reader is provided.

ISBN:
5420014939; 5420014920; 5420014947; 5420015064; 5420015218
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11312
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 67    Downloads: 1
Export: