Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema : sinchronija ir diachronija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema: sinchronija ir diachronija
Alternative Title:
Declension system of the Latvian noun: synchrony and diachrony
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
Pages:
324 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Dabartinės latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema: Sistemos struktūriniai požymiai; Skaičiaus kategorija; Linksnio kategorija ir daiktavardžio kaityba; Daiktavardžio linksniavimas; Fleksinių klasių paradigmos; Morfologinės fleksinių formų ypatybės; Kaitybos taisyklės ir išvestinės formos; Išvestinių formų tipai; Fleksinių formų ikoniškumo laipsniai; Fleksinių formų sinkretizmas; Galūnių sutapimas. Giminės problema; Natūrali fleksinių klasių hierarchija; Stabiliosios ir nestabiliosios fleksinės klasės; Išvados — Daiktavardžio linksniavimo sistemos latvių tarmėse: Lyviškoji tarmė; Augšzemniekų tarmė; Šnektų daiktavardžio fleksinių klasių hierarchija; Apibendrinamosios pastabos — Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistemos rekonstrukcija ir sistemos struktūriniai požymiai: Morfologinės struktūros kūrimo principai; Vidinės rekonstrukcijos išgalės; Latvių senųjų tekstų daiktavardžio linksniavimo sistema; Senųjų tekstų kalbos, rašybos ir linksniavimo sistemos ypatybės; Daiktavardžio fleksinių formų galūnių sandara senuosiuose raštuose; Vienaskaita; Daugiskaita; Daiktavardžio frazės su determinatoriumi senuosiuose latvių raštuose: jų struktūra ir kilmė; XVII a. daiktavardžio fleksinės klasės ir jų paradigmos; XVI a. pradžios daiktavardžio fleksinės klasės ir jų paradigmos — Rytų baltų prokalbės daiktavardžio linksniavimo sistemos rekonstrukcija: Bendrosios pastabos; Linksniavimo sistemos struktūriniai požymiai; Giminės kategorija; Skaičiaus kategorijos simbolizavimas; Linksnio kategorija; Fleksinių formų rekonstrukcija; a kamienas; ia1 kamienas; ia2 kamienas; (i)ā kamienas; ē kamienas; i kamienas; u kamienas; c kamienas; Fleksinių klasių paradigmos —Latvių prokalbės daiktavardžio linksniavimo sistemos struktūriniai požymiai: Įvadinės pastabos; Latvių prokalbės daiktavardžių fleksinės klasės ir jų paradigmos; Latvių prokalbės daiktavardžių fleksinių formų tipai; Fleksinių formų ikoniškumo laipsniai; Fleksinių formų implikacinė daryba — Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistemos raida: Įvadinės pastabos; Tautosilabinių *aN tipo dvigarsių pakitimas; Daugiskaitos nominatyvo formos galūnės kilmės problema; Dvibalsių ir ilgųjų balsių trumpėjimo poveikis daiktavardžio morfologijai; Analogijos vaidmuo daiktavardžio fleksinių formų raidoje; Morfemų sandaros suvienodinimas ir daiktavardžio morfologijos raida; Tolesni fonologiniai pakitimai; Inesyvo ir iliatyvo formų neutralizacija; Tolesnė lokatyvo formų raida; Pirmasis dviskaitos nykimo tarpsnis; Nestabiliųjų fleksinių klasių raida; Daiktavardžio linksniavimo raida tarmėse; Pirminių trumpųjų balsių nykimas; Antrinių trumpųjų balsių nykimas; Žodžio galo balsių kokybiniai pakitimai; Morfologiniai pakitimai; Išvados — Bendrosios išvados — Literatūra — Šaltinių sutrumpinimai — Kalbų ir dialektų sutrumpinimai — Terminų sutrumpinimai — Pagrindiniai simboliai ir sutartiniai ženklai — The Declension System of the Latvian Noun: Synchrony and Diachrony.
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Latvių kalba / Latvian language.
Reviews:
Recenzija leidinyje Res Balticae : miscellanea italiana di studi Baltistici. 2007, 11, p. 155-164
Summary / Abstract:

LTMonografijoje tiriama latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema, nustatomi jos struktūriniai požymiai. Vidinės rekonstrukcijos ir lyginamuoju metodu rekonstruojama pralatvių daiktavardžio linksniavimo sistema, paveldėta iš rytų baltų prokalbės. Remiantis penkiais fleksinių formų kūrimo principais ir dviem morfologinių pakitimų dėsningumais nustatytos latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistemos raidos tendencijos tarmėse, išryškinami fleksinių klasių ir fleksinių formų kitimo vidiniai motyvai ir sąlygos. Skiriama ne tik latvistams, bet ir baltistams, filologijos fakultetų studentams, magistrantams, doktorantams ir visiems, kas domisi kalbų raida. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Latvių kalba; Daiktavardis; Linksniavimas.

ENThe monograph studies the system of declination of the Latvian noun identifying its structural attributes. Using the method of reconstruction and comparative method, the paper reconstructs the declination system of the Old Latvian noun inherited from the eastern Baltic parent language. According to five principles of generation of flexions and two regularities of morphological changes, the work identifies evolution trends in the declination system of the Latvian noun highlighting internal motives and conditions of changes in flexion classes and flexion forms. Intended not only for specialists in Latvian studies but also specialists in Baltic studies, students of philology, MA students, post-graduate students and all those interested in language evolution.

ISBN:
5420015633
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3307
Updated:
2021-01-05 19:16:45
Metrics:
Views: 132
Export: