Dviskiemenių ā kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviskiemenių ā kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose
Alternative Title:
Variants of stressing nouns on disyllabic ā-stem in the south aukštaitish and east aukštaitish vilniškiai dialects
In the Book:
Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. P. 126-138
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami dažniausiai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose aptinkami dviskiemenių ā kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai, pvz.: aslà (2/4), burnà (3) / bùrna (1), nagrinėjamos jų atsiradimo priežastys ir kirčiavimo polinkiai. Atlikus iš įvairių šaltinių surinktos medžiagos analizę nustatyta, kad šio kamieno žodžius tiriamų šnektų, ypač pietinių aukštaičių, plote linkstamai kirčiuoti oksitoniškai – daugumos jų vienas iš variantų yra ketvirtosios kirčiuotės. Straipsnyje nagrinėjamų žodžių akcentinių paradigmų įvairavimas pirmiausia siejamas su paties ā kamieno daiktavardžių raida, t. y. pirmykštės nomina collectiva reikšmės konkretėjimu, lėmusiu morfologinės skaičiaus kategorijos (skaičių opozicijos) atsiradimą ir giminės kategorijos morfologizaciją. Straipsnyje iškeliama prielaida, kad kirčiavimo variantų susidarymas ir polinkis į oksitonezę gali būti susijęs su ā ir o kamienų varijavimu. Kai kuriais atvejais cirkumflekso atsiradimas pastovaus ir kilnojamojo kirčiavimo ā kamieno daiktavardžių šaknyje gali būti nulemtas ir cirkumfleksinės metatonijos arba laikytinas akcentiniu paradigmos išlyginimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Kamienas (a ir o); Kirčiavimo variantas; Oksitonas; Baritonas; Metatonija; Aukštaičiai; Tarmė.

ENThe article analyses the most frequently detected stress versions of two-syllable ā-root nouns in south Aukštaitian and east Aukštaitian Vilniškiai dialects, e.g., aslà (2/4), burnà (3) / bùrna (1); the reasons for their occurrence and stress tendencies are analysed. After the analysis of the material gathered from various sources it was determined that there is a tendency in analysed dialects, especially in south Aukštaitian dialect, to stress word with this type of root oxitonicly – in majority of the one of the variants is of the fourth accentuation class. The variation of accentuation paradigms of the words analysed in the article is primarily related to the development of the ā-root, i.e., the concretization of the primary meaning of nomina collective, which determined the occurrence of the morphological category of number (number opposition) and the morphologization of the category of gender. The assumption is made in the article that the formation of stress versions and the tendency to oxitonesis may be related with the variation of ā and o stems. In some cases the occurrence of circumflex in constant and movable stress in ā-root nouns may be determined by circumflex metatony or may be regarded as the equalization of the accentuation paradigm.

ISBN:
9955516860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6867
Updated:
2013-04-28 16:30:35
Metrics:
Views: 39
Export: