Pietinių vakarų aukštaičių tarmės balsių kiekybė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietinių vakarų aukštaičių tarmės balsių kiekybė: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
124 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.). - Vytauto Didžiojo universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTBalsių kiekybę pietinių vakarų aukštaičių (PVA) tarmėje lemia daugelis fonetinių reiškinių: kokybė, pagrindinis ir šalutinis kirtis, priegaidė, skiemens pobūdis, gretimi garsai ir pozicija žodyje. PVA balsių trukmė pirmiausia priklauso nuo kokybės: kuo aukštesnio pakilimo balsis, tuo jo trukmė mažesnė. Pagal ilgųjų ir trumpųjų balsių kiekybės santykius PVA balsius galima skirti į dvi grupes: kirčiuotų ilgųjų ir trumpųjų balsių trukmės kontrastas didesnis, o nekirčiuotų (prieškirtinių ir pokirtinių) balsių kiekybės kontrastas mažesnis. Pagal fizinės trukmės išlaikymą PVA balsiai skyla į dvi grupes: vidiniai ir galūnės balsiai. PVA tarmėje balsių ilgumui įtakos turi kirtis. Balsių ilgumas PVA tarmėje priklauso ir nuo priegaidžių. Tiriamojoje tarmėje neabejotinai trumpinami visi galūnės balsiai. Akivaizdūs ir statistiškai patikimi galinčių turėti šalutinį kirtį ir jo neturinčių balsių kiekybės skirtumai įrodo, kad pietinei vakarų aukštaičių tarmei tikrai būdingi šalutiniai kirčiai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe vowel quality in the southern western Upper Lithuanian (SWU) dialect is determined by a number of phonetic phenomena: quality, primary and secondary stress, accent, type of syllabus, adjacent sounds and position in the word. SWU vowel length firstly depends on the quality: the higher the vowel, the shorter the length. According to the relation of the quality of long and short vowels, SWU vowels can be divided into two groups: the contrast of the length of stressed long and short vowels is greater and the contrast of the quantity of unstressed (preceding and following the stress) vowels is smaller. According to the preservation of physical duration, SWU vowels fall into two groups: internal and inflectional vowels. In the SWU dialect, stress has influence on the length of vowels. The length of vowels in the SWU dialect depends on accents too. In the dialect in question, all inflectional vowels are doubtlessly shortened. Obvious and statistically reliable differences of quantity of the vowels that can carry a secondary stress but do not have it prove that secondary stresses are characteristic to the southern western Upper Lithuanian dialect.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11400
Updated:
2022-02-07 20:08:23
Metrics:
Views: 61
Export: