Rinktiniai raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rinktiniai raštai / Jonas Kazlauskas
Edition:
Fotografuotinis leidimas
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.
Pages:
2 t. (XXIV, 414, 322 p.)
Series:
Kalbos ugdymo programa
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Reviews:
Recenzija leidinyje Res Balticae : miscellanea italiana di studi Baltistici. 2002, 8, p. 271-274
Summary / Abstract:

LTDiachroninės kalbotyros darbai sudaro didžiąją “Rinktinių raštų” dalį. Į antrą tomą sudėti straipsniai iš įvairių mokslo leidinių bei periodinės spaudos. Pirmojoje, didžiausioje, tomo dalyje chronologiškai spausdinama 19 indoeuropeistikai, baltistikai ir lituanistikai aktualių Kazlausko darbų, publikuotų 1957–1973 m. Daugiausia dėmesio Kazlausko skirta istorinės morfologijos dalykams. Kazlausko nuolatinį aktyvų buvimą lingvistinio gyvenimo sūkuryje atspindi antroje tomo dalyje spausdinamos recenzijos. Jų skelbiama 18. Mokslininko domėjimosi laukas čia vėlgi įspūdingas – nuo leidinių apie J. Jablonskį ir K. Būgą iki indoeuropiečių kalbotyros problemų. Kazlausko pažiūros į kalbos kultūros darbą, į bendrinės kalbos normų kodifikavimo principus matyti iš leidinio „Lietuvių kalba tarybiniais metais“ recenzijos. Konkretesnių kalbos kultūrai skirtų straipsnių esama trečiojoje antro tomo dalyje „Kalbos kultūra. Personalijos. Publicistika“, pvz.: „Nekraipykime kalbos faktų“, „Mūsų skyrybos bėdos“ ir kt. Kaip rodo pats dalies pavadinimas, čia taip pat spausdinamos personalijos: „Lui Jelmslevas“, „Dėk žodį prie žodžio“ (apie Juozą Balčikonį), „Didysis norvegų lingvistas“ (apie Christianą Stangą), bei publicistiniai straipsneliai ir pokalbiai su Jonu Kazlausku.

ENWorks of diachronical linguistics constitute a larger part of “Selected Works”. The second volume includes articles from various scientific publications and the periodical press. Between 1957 and 1973 the largest part of Volume 19 Kazlauskas’s works were published, relevant to studies of Indo-European, Baltic and Lithuanian linguistics. Kazlauskas paid most attention to matters of historical morphology. Kazlauskas’s active presence in the life of linguistics is reflected in critiques printed in the second part of the volume. There are 18 critiques. The scientist’s sphere of interest is impressive again – from publications about J. Jablonskis and K. Būga to problems of Indo-European linguistics. Kazlauskas’s views on the work of language use, common language norms and codification principles are evident from the critique of the publication “The Lithuanian Language in the Soviet Period”. Articles directly related to language usage are printed in the third part of the second volume “Language Usage. Personalia, Journalist Writings”, e.g., “Let Us Not Distort the Facts of the Language”, “The Problems of Our Punctuation”, etc. As is indicated by the title of this part, personalia are also printed here: “Louis Hjelmslev”, “Put the Words Next to Each Other” (about Juozas Balčikonis), “The Great Norwegian Linguist” (about Christian Stang), as well as journalists’ articles and conversations with Jonas Kazlauskas.

ISBN:
5420014734; 5420014726; 5420014769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11311
Updated:
2016-07-06 13:45:42
Metrics:
Views: 79
Export: