Šiaurės rytų vilniškių ploto sociolingvistiniai bruožai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėŠiaurės rytų vilniškių ploto sociolingvistiniai bruožai
Kita antraštėSociolinguistic Features of Northern Eastern Area
AutoriaiKardelis, Vytautas
LeidinyjeBaltistica . 2006, t. 41, Nr. 2, p. 233-243
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTŠiaurės rytų vilniškiai; Sociolingvistinė situacija; Slavų kalbos; Arealas
Santrauka / Anotacija

LTIgnalinos rajone (šiaurės rytų vilniškių plotas) vartojamų kalbų žemėlapį sudaro trys didesni arealai: lietuviškasis, slaviškasis ir mišrūs ploteliai, taip pat sentikių linija. Turimi duomenys leidžia manyti, kad lietuviškajame areale vyrauja lietuvių, slaviškajame – slavų kalbos, intensyvių kontaktų tarp abiejų arealų, regis, nėra. Kalbant apie sociolingvistinę Ignalinos rajono situaciją svarbiausia labai aiškiai skirti svetimos kalbos mokėjimo ir tikros dvikalbystės sąvokas. Straipsnio autorius, remdamasis ligšioliniais stebėjimais, daro išvadą, kad viso aptarto ploto kaimiškose vietovėse negalima įžvelgti kokių nors didelių dvikalbystės apraiškų. Didesniuose miesteliuose, ypač mišresniuose, situacija gali būti kitokia, bet ji kol kas išsamiai netirta.

ENThe map of languages used in Ignalina Region (northern eastern area) consists of three larger areals: the Lithuanian, the Slavic and the mixed ones as well as the line of Old Believers. Data available lead to assumptions that the Lithuanian areal is dominated by the Lithuanian language and the Slavic one – by the Slavic languages, and there seem to be no active contacts between the two. Speaking of the sociolinguistic situation in Ignalina Region, the most important is to make a clear distinction between the concept of knowing another language and that of true bilingualism. The author of the article relying on current observations draws a conclusion that no significant manifestations of bilingualism are seen in rural areas of the entire territory in question. In larger cities, especially mixed ones, the situation may be different but it has not been researched to the full yet.

ISSN0132-6503, 2345-0045
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4507
Atnaujinta2018-12-20 22:47:08
Metrika Peržiūros: 10    Atsisiuntimai: 9