Dėl junginių *lē, *rē, *sē Mielagėnų areale

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl junginių *lē, *rē, *sē Mielagėnų areale
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 3, p. 485-494
Keywords:
LT
Rytų aukštaičiai vilniškiai; balsis; priebalsis; distribucija; neutralizacija; hiperkorekcija.
EN
Eastern Aukštaitian (Highlanders) of Vilnius; vowel; consonant; distribution; neutralization; hipercorrection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje smulkiau nagrinėjama visų netrumpųjų *lē, *rē, *sē refleksų sinchroninė distribucija ir susiformavimo motyvai. Mielagėnų areale kirčiuotoje pozicijoje vartojamos trys junginių *lē, *rē, *sē refleksų grupės: a) la∙, ra∙, sa∙; b) lε∙, rε∙, sε∙; c) lɔ∙, rɔ∙, sɔ∙. Pirmosios grupės refleksai yra dėsningas neutralizacijos proceso padarinys. Lemiamą reikšmę b) grupės refleksams susiformuoti turėjo žemutinio pakilimo balsių siaurėjimo tendencija ir aktualizuojamas neutralizacijos procesas. c) grupės junginiai lɔ∙, rɔ∙, sɔ∙ laikytini hiperkorekcijomis. Jie atsirado dėl to, kad junginiai la∙, ra∙, sa∙ kartais imami traktuoti ne kaip junginių *lē, *rē, *sē neutralizacijos padarinys, bet kaip etimologiniai junginiai su balsiu a∙.

ENThe article delivers more detailed analysis of synchronic distribution and formation motives of reflexes of all non-short “*lē”, “*rē”, “*sē”. In Mielagėnai areal, tree reflexes’ groups of combinations “*lē”, “*rē”, “*sē” are used in stressed positions: a) la∙, ra∙, sa∙; b) lε∙, rε∙, sε∙; c) lɔ∙, rɔ∙, s. Reflexes of the first group resulted from regular neutralisation processes. Reflexes of b group were formed under significant influence of lower ascension vowel narrowing tendencies and actualized neutralisation process. Combinations of group c “lɔ∙, rɔ∙, s” shall be considered as hypercorrections. They originated because of the combinations “la∙, ra∙, sa” sometimes are treated not as results of neutralisation of combinations “*lē, *rē, *sē”, but as etymological combinations with a vowel “a”.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16567
Updated:
2018-12-17 12:15:32
Metrics:
Views: 63    Downloads: 4
Export: