Šiauliškių patarmės pietinių šnektų tekstai ir komentarai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiauliškių patarmės pietinių šnektų tekstai ir komentarai
Alternative Title:
Texts of Southern Patois of Šiauliai Subdialect and Comments
Publication Data:
Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
77 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Šiauliškiai; Patarmė; Šnekta; Vokalizmas; Kirtis; Daryba; Žodynas; Transkripcija.
Keywords:
LT
Daryba; Kirčiavimas. Akcentologija / Accentuation. Accentology; Šiauliškiai; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Transkripcija; Vokalizmas; Žodynas.
Summary / Abstract:

LTKnyga „Šiauliškių patarmės pietinių šnektų tekstai ir komentarai“ skiriama studijuojantiesiems lietuvių tarmes ir kalbos istoriją – pirmiausia istorinės dialektologijos kurso klausantiems lietuvių kalbotyros magistrantams. Tikimasi, kad ji bus naudinga ir studentams, besidomintiems teksto kalba ir poetika. Pietinėmis šiauliškių šnektomis knygoje vadinamos vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės pietinėje dalyje esančios šnektos, nekirčiuotoje pozicijoje trumpinančios ilguosius balsius ir kirtį atitraukiančios iš trumposios galūnės į ilgąjį skiemenį. Pietinių šiauliškių šnektų kalba beveik netirta. Negausūs moksliniai darbai apžvelgiami skyriuje „Šiauliškių patarmės pietinių šnektų tyrimai“. Bendrieji kalbos dėsningumai, atsiskleidžiantys pateikiamuose tekstuose, aptariami skyriuje „Šiauliškių patarmės pietinių šnektų ypatybės“, nereguliarūs fonetiniai ir morfologiniai reiškiniai komentuojami tekstų išnašose. Svarbiausias skyrius – tekstai – smulkia fonetine transkripcija perrašyti diktofono įrašai. Stengtasi iš turimų tekstų atrinkti kuo geriau šnektų ypatybes perteikiančius rišlios kalbos pavyzdžius.

ENThe book Texts of Southern Patois of Šiauliai Subdialect and Comments is intended for students of Lithuanian dialects and language history, primarily for Lithuanian linguistics graduate students studying historical dialectology. It is expected to be useful also for students interested in the text language and poetics. Southern patois of Šiauliai residents in the book refer to patois originating from the southern part of Western Šiauliai residents with cutting of long vowels when not stressed and shifting of the accent from the short ending to the long syllable. Patois of southern Šiauliai residents has little been studied. Few scholarly works are overviewed in the section on research into southern patois of Šiauliai subdialect. General regularities of the language revealed in the texts presented are discussed in the section Peculiarities of Southern Patois of Šiauliai Subdialect while irregular phonetic and morphological phenomena are commented in footnotes. The most important section – the texts – is recordings from a dictophone rewritten in detailed phonetic transcription. The aim was to select examples of coherent speech expressing peculiarities of patois to the best extent possible.

ISBN:
9986385873
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7330
Updated:
2020-12-02 15:49:26
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: