Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 52, p. 170-174
Recenzuojama knyga: Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija 2004. 327 p., [16] žml. lap.
Keywords:
LT
Tarmė; Žemaičiai; Aukštaičių tarmė.
EN
Dialect; Žemaičiai dialect; Aukštaičiai dialect.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos tarmių chrestomatiją rengė jaunesnioji kalbininkų karta, dažnai naujais metodais tyrinėjusi ir mūsų šnektas (mokslinė redaktorė doc. dr. Laima Grumadienė). Viskas teikiama iš magnetofono įrašų (todėl visai nutylima 1970 metų analogiška chrestomatija), nevengiama teikti tekstų su tarmių sistemos pažeidimais. Jau kaip ir nebesant kaimo bendruomenių, visi dabar mokosi iš radijo, televizijos, mokyklose, tai pašnekesiuose su tarmių žmonėmis girdi taikymąsi prie „taisyklingos“ kalbos. Šioje chrestomatijoje tokių dalykų esama, „Įvade“ apie tai įspėjama. Pateikiama visa vartojama transkripcija, nors yra daug ir neišspręstų klausimų, matyti klaidų. Knyga puikaus dizaino, įdėta daug darbo, vilčių, bet trūko dėmesio detalėms, transponavimas didžiai atsilikęs, daug ir netiesos. Todėl mokslo reikalams naudodamiesi būkime su ta knyga atsargoki.

ENThe anthology of Lithuanian language dialects was prepared by the younger generation of linguists, which also quite frequently studied our dialects by employing new methods (scientific editor doc. dr. Laima Grumadienė). Everything was provided on magnetic tapes (therefore the analogical anthology of 1970 is ignored), certain texts are provided with violations of the dialects system. As the rural communities are extinct, everybody learns from the radio, television and schools, the respondents made attempts to speak in the “correct” language. The introduction to the anthology provides a warning on the issue. All the transcription used is provided, although there is a good deal of unresolved issues and errors. The book is of a good design, a good deal of work and hopes was contributed, however, one can observe a certain lack of attention to the detail, the transcription is quite frequently incorrect, there are untruthful statements, therefore one should be careful when using the book for scientific purposes.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2229
Updated:
2020-03-14 15:08:19
Metrics:
Views: 12    Downloads: 7
Export: