Dviskiemenių [i.o] kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviskiemenių [i.o] kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose
Alternative Title:
Accentual varieties of disyllabic [i.o]-stem nouns in southern and eastern dialects of Vilnius Region highlanders
In the Journal:
Lituanistica. 2008, Nr. 3, p. 37-50
Keywords:
LT
dviskiemenis daiktavardis; ijo kamienas; kirčiavimo variantas; baritonas; oksitonas; akcentinė paradigma; metatonija.
EN
disyllabic noun; ijo-stem; accentual variety; baritone; oxitone; accentual paradigm; metatony.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose dažniausiai aptinkami dviskiemenių io kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai, pvz.: brólis (1) / brolỹs (3), mẽdis (2) / medỹs (4) ir kt., aiškinamos jų atsiradimo priežastys, nustatomi kirčiavimo polinkiai1.Atlikus įvairiai kirčiuojamų šio kamieno žodžių analizę prieita prie kelių svarbių išvadų. Pirma, pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektų io kamieno daiktavardžiams būdingas palyginti didelis kirčiavimo paradigmų įvairavimas, t. y. beveik pusė nagrinėjamų žodžių užrašyti su pakitusia šaknies priegaide. Antra, tiriamose šnektose labiau įvairuoja kilnojamojo kirčiavimo daiktavardžių akcentuacija. Apskritai pietinių aukštaičių, ypač pietų ir vakarų dzūkų, ir paribio šnektoms būdingas didesnis kirčiavimo paradigmų įvairavimas. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the accentual varieties of disyllabic io-stem nouns most frequently identified in southern and eastern dialects of Vilnius Region highlanders, e.   g., brólis (‘brother’, 1st accentuation class) / brolỹs (‘brother’, 3rd accentuation class), mẽdis (‘tree’, 2nd accentuation class) / medỹs (‘tree’, 4th accentuation class), etc. The paper also attempts to identify the causes of the above varieties and establish tendencies of accentuation.As a result of a thorough analysis into the words with variable accentuation, the following conclusions can be made. First, io-stem nouns in southern and eastern dialects of Vilnius Region highlanders have manifested a fairly great variability in accentuation paradigms, i.e. almost half of the words have been found with an altered syllable accent. Second, the dialects under investigation have manifested a greater accentual variability in nouns with a transferable stress. Generally, the dialect of southern highlanders and peripheral dialects are characterised by a greater variability in accentual paradigms. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14148
Updated:
2018-12-17 12:11:44
Metrics:
Views: 81    Downloads: 1
Export: