Kaltanėnų šnektos žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaltanėnų šnektos žodynas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
XXII, 435 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Kaltanėnai; Utena; Lietuva (Lithuania); Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Skoliniai / Loan words; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Reviews:
Recenzija leidinyje Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 70, p. 177-182
Summary / Abstract:

LTŠiame žodyne pateikiami rytų aukštaičių uteniškių šnektos leksikos duomenys, autorės surinkti iš Kaltanėnų parapijos. Leidinyje atsispindi leksikos įvairovė, jos turtai, svarbūs lietuvių kalbos mokslui, etninės kultūros istorijai. Žodyne sudėti žodžiai su iliustracijomis (frazeologizmais, vaizdingais posakiais, palyginimais, tautosaka). Tekstas pateikiamas dialektologine transkripcija. Įvadiniame straipsnyje supažindinama su Kaltanėnų šnektos tyrinėjimų istorija, aptariamos būdingiausios šios šnektos ypatybės, žodyno sudarymo principai. Žodynas naudingas leksikos, semantikos, fonetikos, kalbos istorijos tyrėjams.Reikšminiai žodžiai: žodynas; Tarmė; šnekta; Lexicon; Dialect; Local dialect; žodis; Leksikografija; Skolinys; Frazeologizmas; Transkripcija; Dictionary; word; Speech; Lexicography; Borrowing; Phraseological unit; Transcription.

ENThe dictionary presents the lexical data of Eastern Aukštaitian Utena dialect collected by the author in Kaltanėnai parish. The publication reflects the diversity of vocabulary and its wealth, which are important for the science of Lithuanian language and history of ethnic culture. The dictionary contains words with illustrations (phraseological units, figurative expressions, similes, folklore). The text is presented in a dialectological transcription. The introduction acquaints with the history of research of Kaltanėnai dialect, discusses the most typical features of this dialect and the principles of dictionary compilation. The dictionary is useful for the researchers of lexis, semantics, phonetics, and language history.

ISBN:
9786094110191
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20552
Updated:
2018-08-30 21:03:49
Metrics:
Views: 49
Export: