Dėl šiaurės rytų vilniškių diferenciacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl šiaurės rytų vilniškių diferenciacijos
Alternative Title:
Mundart-differenzierung im nordöstlichen "vilnaer" mundarten
In the Journal:
Baltistica. 2004, t. 39, Nr. 2, p. 247-258
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma plačiau aptarti šiaurės rytų vilniškių diferenciacija. Pastaruoju metu ėmus labiau domėtis rytų aukštaičiais vilniškiais, vis aktualesnis tampa ir šios patarmės šnektų klausimas. Straipsnio pabaigoje daroma išvada, kad sistema yra sudėtinga ir nesimetriška. Kirčiuotą poziciją, neturinčią žemutinio pakilimo balsių, su nekirčiuotąja sieja etimologinė kokybinė kaita. Ši tendencija atsiranda siekiant naikinti kirčiuotos ir nekirčiuotos pozicijos skirtumą. Matyti, kad sistema stengiasi lygiuotis į aukštutinio ir kintamojo simetrija. Sinchroninė situacija aiškiai rodo bendras visam plotui kitimo tendencijas. Bendrumai dar labiau išryškėja žiūrint diachroniškai: keliama hipotezę, kad visas šiaurės rytų vilniškių plotas palyginti neseniai bus turėjęs vienodą kokybinį vokalizmo sistemos pagrindą. Galima spėti, kad ir kiekybinė vokalizmo sistema buvo vienoda visame plote. Čia aiški bendra nekirčiuoto ilgojo vokalizmo trumpinimo ir kirčiuoto trumpojo vokalizmo ilginimo tendencija. Todėl sisteminiai kitimai, ir jau vykę, ir dabar besiformuojantys, atrodo, labiau vienija, o ne skaldo šiaurės rytų vilniškių plota. Svarbiausia išvada yra ta, kad greičiausiai čia susiduriama ne su šnektų divergencija ar konvergencija (skaidymusi ar panašėjimu). Šaurės rytų vilniškių sinchroninis margumynas, ypač žemutinio ir vidurinio pakilimo balsių fakultatyvūs variantai, vartojami to paties informanto kalboje, pasiskirstę daugiau ar mažiau tolygiai po visą plotą, tiesiog rodo gyvą kitimų sinchroniją.Reikšminiai žodžiai: Rytų aukštaičiai vilniškiai; Diferenciacija; šnekta; Eastern Aukštaitian (Highlanders) of Vilnius; Differentiation; Subdialect.

ENThe article seeks to discuss the differentiation of the North-East Vilnius population more detailed. Recently, the Eastern Highland population of Vilnius became more interesting to the researchers; so is the sub-dialect of this group of people. At the end of the article, the author delivers a conclusion that the system is complicated and asymmetric. Stressed positions, free from low-rise vowels, are related to the non-stressed ones through the qualitative etymological change. This tendency appears in order to eliminate the difference between stressed and non-stressed positions. It can be noticed that the system attempts to reach the symmetry between the higher and the changing position. Synchronic situation clearly shows the tendencies of changes common to the entire area. The similarities are even more obvious from a diachronic perspective: the author hypothesizes that all the region of the North-East Vilnius might have had common basis for the qualitative system of vocalism quite recently. It can be guessed that the quantitative system of vocalism was similar in the entire area. Here appears the common tendency of shortening non-stressed long vocalism and lengthening stressed short vocalism. Consequently, it seems that systemic changes, past and present, more unifies the population of the North-East Vilnius then separates it. The most important conclusion is that, most probably, here we face with the phenomenon of divergence, rather then convergence (separation or similarity) of dialects. The synchronic variety of population of the North-East Vilnius, especially facultative versions of low-rise and middle-rise vowels, used in the language of the same informant, are distributed more or less equally in the entire area; and this shows the live synchrony of changes.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13118
Updated:
2018-12-17 11:22:33
Metrics:
Views: 53    Downloads: 3
Export: