Dvikamienių vardų trumpinių paveldas vilniškių areale

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvikamienių vardų trumpinių paveldas vilniškių areale
Alternative Title:
The Heritage of Double-stemmed Name Abbreviations in Vilnius Area
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 2, p. 341-351
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antroponimika; Trumpiniai; Hipokoristinis kamienas; Lokalizacija; Baltų kalbos; Vardai.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Baltų kalbos / Baltic languages; Lokalizacija; Trumpiniai; Vardai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamos vilniškių arealo trumpinių kilmės pavardės. Jas ištyrus buvo nustatyta, kad daugiausia yra vilniškių arealo trumpinių kilmės pavardžių, kurios atsirado iš antrojo dvikamienio vardo kamieno, galinčio būti praplėsto ir hipokoristine priesaga. Dominuojantys pavardžių kamieno struktūros tipai rodo, kad šiame areale (kaip ir kituose Lietuvos arealuose) dažniausi yra CVC struktūros kamienai, o hipokoristiniai kamienai yra plečiami priesagomis -k- ir -š-. Kelta hipotezė, kad visõs Lietuvos trumpinių kilmės pavardžių pamato ir struktūros tendencijos yra būdingos vilniškių arealo pavardėms, pasitvirtino. Ji remia vilniškių arealo kalbinio paveldo nenutrūkstamumą ir archajiškumą. Trumpinių kilmės vilniškių pavardės turi ir arealinių savitumų: 1. funkcionuoja keturi hipokoristinių kamienų struktūros tipai (CVC, CVvC, CVCC ir CCVC), nors kituose Lietuvos arealuose jų yra daugiau; 2. egzistuoja trumpinių kilmės pavardės su hipokoristiniu kamienu sar-, kurį turinčių pavardžių kitur Lietuvoje nėra; 3. tik šiame areale yra pakitę hipokoristiniai kamienai gėd- (>gėdž-), vain- (>van-), vid-k- (>vic-k-); 4. kamienai bor- ir voin- atsirado pakitus trumpinių, bet ne dvikamienių vardų kamienams; 5. nėra pavardžių, turinčių kamienus, praplėstus kitomis nei -k- ir -š- hipokoristinėmis priesagomis, kokių pasitaiko kituose arealuose; 6. iš vieną balsinę priesagą turinčių pavardžių dažniausios yra su priesagomis -(i)ūn-, -eik-, -evič- ir -ausk-. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the analysis of surnames of abbreviation origin in Vilnius area. The study showed that the majority of surnames of abbreviation origin in Vilnius area emerged from the second stem (which can be extended by hypocoristic suffix) of the double-stemmed name. Dominant structure types of surname stems shows that stems of CVC type are the most frequent in this (and many other Lithuanian areas) area, and hypocoristic stems are extended by suffixes -k- and -š-. The hypothesis that all the trends of structure and the basis of surnames which originated from abbreviations applicable for the entire Lithuania are characteristic to the Vilnius area as well was proven right. The hypothesis also supports the continuity and archaism of linguistic heritage in Vilnius area. Surnames which originated from abbreviations have their aerial peculiarities: 1) four structural types of hypocoristic stems exist (CVC, CVvC, CVCC and CCVC), while there are more of those types in other areas of Lithuania; 2) the surnames of abbreviation origin with hypocoristic stem sar- exist, while there are no surnames having this stem in other places of Lithuania; 3) hypocoristic stems have altered in this area only gėd- (→ gėdž-), vain- (→ van-), vid-k- (→ vic-k-); 4) stems bor- ir voin- appeared when stems of abbreviations, but not the stems of double-stemmed names, were altered; 5) there are no surnames with stems extended by other than -k- ir -š- hypocoristic suffixes, which is the case in other areas; 6. surnames having suffixes -(i)ūn-, -eik-, -evič- and -ausk- are the most frequent of the surnames with a single vocalic suffix.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4174
Updated:
2018-12-20 23:09:01
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: