Šakių šnektos tekstai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šakių šnektos tekstai
Alternative Title:
Šakiai dialect texts
Editors:
Bacevičiūtė, Rima, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Pages:
212 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Balsiai; Balsių kiekybė; Balsių kokybė; Priebalsiai; Kirčiavimas; Kalbos dalys; Galūnė; Leksika; Tarmė.
Keywords:
LT
Galūnė; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiama išsamia dialektologine transkripcija užrašytų tekstų iš vakarų aukštaičių kauniškių šiaurinės dalies, esančios kairėje Nemuno pusėje. Pagal stambiausią gyvenamąjį punktą šis plotas pavadintas Šakių šnekta. Šnekta artima bendrinei kalbai, tačiau turi nuo jos besiskiriančių fonetikos, morfologijos, sintaksės ypatybių ir savitų žodžių, nemažai germanizmų. Nuo kitos pietinės rajono dalies – zanavykų šnektos – šis plotas labiausiai skiriasi galūnių trumpinimu. Šis leidinys turėtų dar kartą atkreipti tarmių tyrėjų akis į Šakių šnektos savitumą, padėti atrasti naujų ypatybių ar pastebėti jau žinomų pokyčius bei skatinti tirti šį savitą vakarų aukštaičių regioną. [Iš leidinio]

ENThis book presents texts in the northern variety of the Kaunas region Western Aukštaitian sub-dialect (left or western bank of the Nemunas) prepared in a thorough dialectological transcription. This sub-dialect is called the Šakiai sub-dialect after the principal population centre, the town of Šakiai. This variety of speech is close to Standard Lithuanian, however it differs in some respects phonetically, morphologically, syntactically and lexically, having quite many Germanisms. The major difference between this sub-dialect and the Zanavykai sub-dialect in the area to the south of the Šakiai is that speakers of the Šakiai sub-dialect are more inclined to shorten word endings. This publication should attract the attention of dialect researchers once more in the direction of the special features of the Šakiai sub-dialect, helping to find new features or to monitor changes known to be taking place and encouraging further study of this distinctive Western Aukštaitian region.

ISBN:
995570408X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2683
Updated:
2014-12-30 08:24:52
Metrics:
Views: 62
Export: