Pietų Panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pietų Panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009.
Pages:
140 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Lietuvių kalbos institute. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Vowel system of the southern subdialect of Panevėžys and the development of its features. Vilnius : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. 29
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje naudojantis eksperimentiniais ir statistiniais metodais siekiama sistemingai aprašyti pietų panevėžiškių vokalizmo sistemą ir jos raidos tendencijas. Tyrimų duomenys leidžia teigti, kad: 1) pietų panevėžiškių vokalizmo sistemą sudaro 14 balsinių fonemų: trumposios (/i/, /u/, /e/, /a/), pusilgės (/i./, /u./, /e./, /a./) ir ilgosios (/i·/, /u·/, /o·/, /ie/, /uo/); 2) stipriuoju kirčiu kirčiuoti kamieno balsiai prieš kietąjį ir prieš minkštąjį priebalsį ilgėja nevienodai, 3) trumposiose kirčiuotose uždarosiose galūnėse linkstama skirti redukuotus balsius, kilusius iš [a] ir iš [u]; 4) stabiliausios pietų panevėžiškių fonetikos ypatybės yra dvigarsių an, am, en, em pirmųjų dėmenų siaurinimas ir trumpųjų žodžio galo balsių redukcija; 5) netvirtapradžių dvibalsių ai, ei, au vienbalsinimas žodžio gale dabartinėje patarmėje palyginti su XX a. trečiojo ketvirčio duomenimis nebėra sistemingas.

ENThe thesis , employing the statistical and experimental methods, makes attempts on systematic description of the system of vocalism of the residents of Southern Panevėžys and the trends of its development. The data of the study provide the possibility to state, that: 1) the system of vocalism of the residents of Southern Panevėžys consists of 14 vocal phonemes: short (/i/, /u/, /e/, /a/), semi-long (/i./, /u./, /e./, /a./) and long (/i·/, /u·/, /o·/, /ie/, /uo/); 2) the stem vowels before a strong and soft consonant, stressed by a strong stress are lengthened unequally, 3) there are inclinations to assign reduced vowels, originated from [a] and [u] in short stressed closed endings; 4) the most stable features of the phonetics of the residents of Southern Panevėžys are the narrowing of the first components of sibilants an, am, en, em and reduction of short vowels at the end of the word; 5) compared to the data of the twenties of the 20th century, the monophthongization of sibilants ai, ei, au at the end of the word is not systematic in the present-day dialect.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19194
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 14
Export: