"Tarmyno" punkto samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Tarmyno" punkto samprata
Alternative Title:
Conception of dialectal point in the dialectal database "Tarmynas"
In the Journal:
Baltistica. 2021, t. 56, Nr. 1, p. 81-106
Keywords:
LT
Dialektologija; Duomenų bazės; Tarmynai; GIS; Thiesseno poligonai; Punktų tinklas.
EN
Thiessen polygons; Dialectology; Corpus; Databases; Point network; GIS.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma tarminių punktų sampratos kaita, t. y. parodomas kelias, kuriuo eina Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazės, arba Tarmyno, modelio kūrėjai, kad Lietuvių kalbos atlaso (LKA) punktai virstų Tarmyno punktais. Pastarieji, pasitelkus GIS priemones, Tarmyne traktuojami jau kaip Thiesseno poligonai (angl. Thiessen polygons). Remiantis šia Thiesseno poligonų metodika, Tarmyne išlaikyta LKA punktų ir punktų tinklo samprata, kuri yra labai artima Antano Salio dar XX a. viduryje sudarytam punktų tinklui. Tarmyne kompleksiškai taikomos GIS priemonės leidžia objektyviai įvertinti punktų gyvybingumą, kuriuo remiantis galima statistiškai patikimai prognozuoti vietinių kalbos variantų kaitą. [Iš leidinio]

ENThe article describes the shift in the conception of dialectal points, highlighting the path taken by the developers of the model of the Database of the Lithuanian Local Language Variants, or Tarmynas, for points of the Atlas of the Lithuanian Language (ALL) to become the Tarmynas points. With the help of GIS tools, the ALL points in the Tarmynas are construed as Thiessen polygons. Based on the Thiessen polygon approach, the Tarmynas has preserved the conception of points and point network present in the ALL, which resembles the network of points designed by Antanas Salys back in the mid-20th century quite closely. The GIS tools that are applied in the Tarmynas in an all-encompassing manner allow making an objective assessment of the viability of points, which can provide a statistically reliable backbone for predicting the shift in local language variants. [From the publication]

DOI:
10.15388/baltistica.56.1.2423
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94155
Updated:
2022-04-03 09:18:47
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: