Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija: disertacija
Alternative Title:
Phonological system of Svirkų subdialect (eastern Upper Lithuanians vilniškiai): vocalism and prosody
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
197 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Phonologische System der Mundart von Svirkos (Vilnauer Ost-Aukschtaitisch) Vokalismus und Prosodie / Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 45 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – vienas iš rytų aukštaičių dialektų, pagal didžiausią gyvenvietę pavadintas Svirkų šnekta. Tai naujas, lietuvių dialektologijai mažai žinomas arealas, kuris teritoriškai nėra didelis. Darbe siekiama pateikti sinchroninį Svirkų šnektos fonologinės sitemos aprašą: nustatyti šnektos balsinių fonemų inventorių, ištirti šnektos kirtį, priegaides ir jų alotonus. Disertacijoje remtasi empirine medžiaga – Svirkų šnektos faktais, sukauptais iš vyresnės kartos informantų. Ši medžiaga perkelta į kompiuterį ir apdorota garsų analizės programa PRAAT. Iškirpti reikalingi garsai ir reikiami jų parametrai (trukmė, pagrindinis tonas ir kt.). Tolesnei analizei naudotos programos EXCEL, STUDENT.PAS, FORMANT2,PAS, UKR.PAS. Nustatyta, kad šnektos balsinių fonemų sistemą sudaro trejopo ilgumo fonemos: ilgosios, pusilgės ir trumposios. Visiškai užpildytas tik pusilgių fonemų posistemis. Ilgieji balsiai neturi žemutinio pakilimo fonemų. Trumpųjų fonemų posistemyje turimos aukštutinės ir žemutinės fonemos. Balsinės šnektos fonemos apibūdinamos pagal diferencinių požymių poras: ilgasis – neilgasis, lūpinis – nelūpinis, atvirasis – uždarasis, žemutinis – nežemutinis, trumpasis – pusilgis, kintamasis – nekintamasis. Tyrimų duomenys rodo, kad Svirkų šnektos kirtis yra laisvas, t. y. gali būti kirčiuotas bet kuris žodžio skiemuo. Kirtis atlieka kulminatyvinę, distinktyvinę ir delimitatyvinę funkcijas. Kirčio vietai žodyje daro įtaką koloninis, baritoninis ir oksitoninis kirčiavimas. Ilguosiuose kirčiuotuose negaliniuose skeimenyse kontrastuoja dvi priegaidės – akūtas ir cirkumfleksas.

ENThe object of the doctoral thesis is one of the dialects of eastern Upper Lithuanians, Svirkų subdialect. This is a new field, little known to the Lithuanian dialectology. The work aims at providing synchronic description of the phonological system of Svirkų subdialect: establishing the stock of vowel phonemes, analyzing the accentuation, accents and their alotones. The thesis is based on empirical data: the facts of Svirkų subdialect gathered from the elderly informants. The material was transferred to a computer and processed with the sound-analysis program PRAAT. The necessary sounds and their parameters (length, the main tone etc.) were extracted. The following programmes were used for further analysis: EXCEL, STUDENT.PAS, FORMANT2, PAS, UKR.PAS. The vowel phoneme system of the subdialect contains long, medium and short phonemes. Only the subsystem of medium phonemes is complete. The long vowels lack low rise phonemes. The subsystem of short phonemes contains high and low phonemes. The vowel phonemes of the subdialect are described according to the pairs of differential features: long/non-long, labial/non-labial, open-close, low/non-low, short/medium, variable/fixed. The data of the research shows that the accent of Svirkų subdialect is loose, i.e. any syllabus of the word can be stressed. The accent takes the culminative, distinctive and delimitative function. The place of accent in the word is influenced by colone, baritone and oxitone accentuation. Two accents contrast in the long non-stressed nonfinal syllabi: acute and circumflex.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6528
Updated:
2022-03-05 13:48:30
Metrics:
Views: 37
Export: