Kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija
Alternative Title:
Methodology of Identifying Level of Competence Development Study Curricula
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2003.
Pages:
193 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Kompetencijos fenomeno metodologiniai pagrindai — Bendrojo veiklos modelio veiklos tipai ir lygiai — Kvalifikacijos ir kompetencijos sampratų santykis — Kompetencijos fenomeno tyrimų metodologijos tarpdiscipliniškumas: edukologijos ir vadybos santykio problema — Kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio tyrimo modelio pagrindimas — Modelio pagrindimo seka — Kompetencijos lygiai studijų programose — Kompetencijos lygiai veiklos lygių kontekste — Kompetenciją plėtojančios studijų programos bendroje programų tipologijoje — Kompetencijos plėtojimas kaip ugdymo tikslas profesinio vidurinio ir aukštojo mokslo institucijų programose — Kompetencijos plėtojimo apimtys studijų programose — Kompetencijos plėtojimo problema vidurinio profesinio ir aukštojo mokslo programose — Bendroji instrumentinė kompetencija — Kognityvinės veiklos kompetencija — Asmens elgsenos kompetencija — Socialinės komunikacijos kompetencija — Verslo programų ugdymo turinio struktūros nustatymas — Profesinio vidurinio lygmens verslo programos — Aukštojo mokslo lygmens verslo studijų programos — Kompetenciją plėtojančių verslo studijų programų lygio vertinimas — Tyrimo metodologija — Profesinio vidurinio lygmens verslo programų analizė — Neuniversitetinių studijų verslo programų analizė — Bakalauro studijų verslo programų analizė — Magistro studijų verslo programų analizė — Išvados — Literatūra.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTProfesinių kvalifikacijų ir jų struktūrų projektavimo strategija pastaruoju metu itin aktuali Europos šalyse. Tiek tarptautiniu mastu, tiek Lietuvoje sėkminga asmens veikla globalėjančiose organizacijose priklauso ne tiek nuo įgytų formalių kvalifikacijų, kiek nuo gebėjimo adaptuotis kintančioje aplinkoje, kurio esminis faktorius yra asmens kompetencija ir jos plėtojimo potencialas. Kaip nustatyti, kokio lygio kompetencijos plėtojimas yra ugdymo tikslas skirtingo lygmens ugdymo institucijų programose? Ar atitinkamo lygmens programose keliami ugdymo tikslai gali užtikrinti apibrėžto lygio kompetencijos siekiamybę? Kadangi kompetencijos plėtojimas skirtingu laipsniu vyksta sekundarinio, ikiterciarinio ir terciarinio ugdymo grandyse, šio tyrimo objektas- vidurinio profesinio ir aukštojo mokslo institucijose realizuojamos kompetencijų plėtojančios programos. Kadangi kompetencija ypač reikšmingu fenomenu tapo verslo ir organizacijų pasauliui, šio tyrimo tikslas- pagrįsti kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologiją, patikrinant ją verslo studijų atveju. Darbe remtasi veikos, kompetencijos koncepcijomis bei kompetencijos plėtojimu pagrįstų programų sudarymo principais, atlikta mokslinės literatūros ir turinio analizės. Atskleistas veiklos lygių, kompetencijos lygių ir programų lygių santykis, metodologiškai pagrįsti kompetenciją plėtojančių programų sudarymo principai, sukurtas kompetencijos lygių ir apimčių modelis-matrica, išskirti verslo studijų programose kompetencijos plėtojimo indikatoriai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Studijų programos; Metodologija.

ENRecently professional qualifications and their structural design strategy have very relevant throughout European countries. Both internationally and in Lithuania personal in globalizing organizations becomes more dependent upon adaptability to the changing environment, personal competence and its development potential as the essential factor, rather than on acquired formal qualifications. How to identify the level of competence development as the education goal in various education establishment curricula? When education objectives in the respective level curricula ensure aiming for the established level competence? As competence development has a different degree in the secondary, pre-tertiary and tertiary education areas, the research subject is competence development curricula implemented in the secondary vocational and higher education establishments. As competence has turned into an especially significant phenomenon for the business world and organizations this research aims to substantiate the methodology of identifying level of competence development study curricula, and testing it (applicable to business studies). The study was based on the concepts of activity and competencies, competence development-based curricula design principles, scientific literature and content analysis. It has disclosed the ratio of activity levels, competence levels and curricula levels, also provided methodological substantiation to the design principles of competence development curricula. The model-matrix of competence levels and scope has been developed, and competence development indicators in business studies curricula have been singled out.

ISBN:
9955095504
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9685
Updated:
2020-09-22 10:36:50
Metrics:
Views: 134
Export: