Aukštojo mokslo tapimo masiniu reiškinio ypatumai pasaulinės tendencijos ir jų projekcija į Lietuvą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo tapimo masiniu reiškinio ypatumai pasaulinės tendencijos ir jų projekcija į Lietuvą: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
165 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Peculiarities of the phenomenon of the transition from the elite to mass higher education: world tendencies and their projection to Lithuania Kaunas : Technologija, 2000 33 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijos esmė - aukštojo mokslo tapimo masiniu proceso konceptualizavimas, leidžiantis išryškinti ir įvertinti kiekybinius ir kokybinius šio proceso aspektus bei bendrąsias pasaulines tendencijas projektuoti į konkrečios šalies, mums aktualų - Lietuvos, atvejį. Disertacijos mokslinę problemą atskleidžia tokie klausimai: • Koks turėtų būti procesas, kad aukštasis mokslas, tapdamas masiniu, išlaikytų savo kokybę ir tinkamai ruoštų intelektualinį krašto potencialą, pajėgų inspiruoti esminius pokyčius visuomenės gyvenime? • Ką daryti, kad, pereidamas į glaudžią sąveiką su visuomene, aukštasis mokslas neprarastų pagrindinių vertybių, kurios lemia laisvos ir autonomiškos institucijos, kuriančios mokslo žinias ir už jas atsakančios, esmę? • Kokios yra aukštojo mokslo tapimo masiniu reiškinio sklaidos galimybės Lietuvoje - ribotų išteklių šalyje? Tyrimo objektas - aukštojo mokslo tapimo masiniu procesas kaip reiškinys. Tyrimo tikslas - įvertinti aukštojo mokslo tapimo masiniu reiškinį, atskleidžiant jo ypatumus pasaulinių tendencijų kontekste ir sklaidos galimybes Lietuvoje. Mokslinis naujumas: • Konceptualizuotas aukštojo mokslo tapimo masiniu procesas; pagrįstas koncepcijų sąveikos modelis, išryškinantis aukštojo mokslo tapimo masiniu perspektyvą; • Suformuluotos aukštojo mokslo tapimo masiniu proceso charakteristikos; • Sudaryta aukštojo mokslo tapimo masiniu kriterijų bei indikatorių sistema. Praktinis reikšmingumas: • Parengtas instrumentas leidžia tyrinėti aukštojo mokslo tapimo masiniu procesą; • Ištirta Lietuvos aukštojo mokslo situacija aukštojo mokslo masiškėjimo aspektu; • Išryškintos problemos, sunkinančios Lietuvos aukštojo mokslo tapimo masiniu procesą. [Iš leidinio]

ENThe dissertation discusses: Conceptualisation of higher education becoming more widespread (henceforth: HE > W), allowing clarification and evaluation of quantitative and qualitative aspects of this process and projection of general global tendencies onto the Lithuanian situation. • How can higher education become more widespread while retaining its high standards and continuing to shape the intellectual potential of the country, as well as inspiring essential changes in the life of society? • How can higher education maintain its basic values while becoming more involved with mass society, values kept in place by the freedom of academic institutions to pursue learning and to be responsible for it? • What are the chances of HE > W in Lithuania, a land of limited resources? Object of the study: the phenomenon of HE > W. Aim of the study: to evaluate the phenomenon of HE > W, noting its peculiarities in the context of global tendencies and their possible projection into Lithuania. Educational novelty: • Conceptualisation of HE > W; model of interplay of concepts developed, clarifying the perspective of HE > W; • Formulation of the characteristics of HE > W; • Creation of a system of indicators of HE > W. Practical result: • The instrument created allows study of the process of HE > W; • Analysis of Lithuania’s higher education situation in regard to HE > W; • Clarification of problems encumbering the process of HE > W in Lithuania. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9697
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 52
Export: