Contemporary teacher's competences in the context of educational changes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Contemporary teacher's competences in the context of educational changes
Alternative Title:
Šiuolaikinės mokytojo kompetencijos pokyčių švietime kontekste
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kompetencija; Kompetencijos; Mokytojai; Mokytojo kompetencija; Pokyčiai; Švietimo pokyčiai.
EN
Changes; Competence; Educational change; Teacher competence; Teachers.
Summary / Abstract:

LTSiekiant atskleisti reikalavimus šiuolaikinei mokytojo kompetencijai švietimo pokyčių kontekste, buvo taikytas mokslinės literatūros analizės metodas. Straispnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje analizuojama kompetencijos samprata. Antroje dalyje apžvelgiami pasaulinėje praktikoje formuluojami reikalavimai mokytojo kompetencijai švietimo pokyčių kontekste. Trečioje dalyje analizuojama Lietuvos teisinė bazė, reglamentuojanti mokytojo kompetencijas, išskiriami keliami reikalavimai Lietuvos mokytojų šiuolaikinei kompetencijai. Kompetencijos sampratos erdvė leidžia kompetencijas suskirstyti į redukcines ir holistines. Jeigu esminiu mokytojo veiklos tikslu būtų laikomi geri mokinio pasiekimai, tai pačia bendriausia prasme mokytojo kompetencija būtų laikomas gebėjimas veikti siekiant geresnių mokinio mokymosi rezultatų. Analizuojant mokytojo kompetencijas, galima būtų remtis ir redukuotos kompetencijos samprata, tačiau mokytojas, siekdamas geresnių mokymo ir mokymosi rezultatų, kurdamas naujus ir keisdamas dabartinius mokymo metodus, didaktinę kompetenciją gali taikyti įvairiose situacijose. Tai leidžia teigti, kad ji gali būti atskira holistinė kompetencija. Tokia kompetencija suprantama kaip sistema, pasižyminti sudėtinių dalių vienove, atskirų jos komponenčių derme. Taigi, kai šiandien kalbame apie mokytoją ir jo kompetencijas, jas analizuojame remdamiesi holistiniu požiūriu. Todėl svarbūs ne tik besikeičiantys mokytojo vaidmenys, bet ir besikeičiantys reikalavimai mokytojo kompetencijai.

ENEducation system is conservative enough. However, different changes that are related to a teacher or influence his work take place constantly. Changing political requirements for teacher‘s work, changing viewpoing of society to school and teacher‘s role in it, changing expectations of learners determine that a teacher‘s role as well as requirements for teacher‘s competence are formulated in the world practice in the context of contemporary changes and how do they reflect in the legal basis of Lithuania that regulates teacher‘s competencies? The article consists of three parts: the first part analyses the conception of competence, the second part reviews the requirements for teacher‘s competence formulated in the world practice in the context of changes in education; the third part analyses the legal basis of Lithuania that regulates teacher‘s competences, distiguishes the set requirements for modern competence of Lithuanian teachers. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33561
Updated:
2018-12-17 13:07:29
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: