Finansų specialisto profesinės kompetencijos vertinimas banko darbuotojo, einančio vadovo pareigos, požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansų specialisto profesinės kompetencijos vertinimas banko darbuotojo, einančio vadovo pareigos, požiūriu
Alternative Title:
Evaluation of the Competence of a Financial Specialist by a Bank Manager
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 2 (8), p. 106-113
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje empiriniu būdu sprendžiamą pagrindinę problemą galima formuluoti klausimu, kokios asmeninės savybės, žinios ir gebėjimai yra būtini bankininkystės srityje dirbančio finansų specialisto profesionalizacijai. Straipsnio objektas - bankininkystės srityje dirbančio specialisto kompetencijos. Straipsnio tikslas - įvertinti bankininkystės srityje dirbančio finansų specialisto kompetencijas profesionalizacijos aspektu. Straipsnyje pristatomame tyrime panaudoti šie informacijos rinkimo ir analizės metodai: anketinė apklausa, statistinė anketinių duomenų analizė aprašomosios statistikos metodais.Reikšminiai žodžiai: Finansai; Profesinė kompetencija; Bankai; Darbuotojai; Vadovai; Finance; Profesional competence; Bank; Employees; Manager.

ENThe main problem addressed in the work can be defined as follows: what personal traits, knowledge and skills are necessary for a financial specialist working in the banking sector. This problem is addressed in an empirical way. The object of the work is the competence of a financial specialist in the banking sector. The goal of the work is to evaluate the competence of a financial specialist employed in the banking sector. The research is based on the following methods of information search and analysis: questionnaire-based poll and statistical analysis of the poll findings using descriptive statistical methods.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4345
Updated:
2018-12-20 23:09:07
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: