Finansų specialisto profesinės kompetencijos vertinimas banko darbuotojo, einančio vadovo pareigos, požiūriu

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėFinansų specialisto profesinės kompetencijos vertinimas banko darbuotojo, einančio vadovo pareigos, požiūriu
Kita antraštėEvaluation of the Competence of a Financial Specialist by a Bank Manager
Autoriai
LeidinyjeSocialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 2 (8), p. 106-113
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTFinansai; Profesinė kompetencija; Bankai; Darbuotojai; Vadovai
ENFinance; Profesional competence; Bank; Employees; Manager
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje empiriniu būdu sprendžiamą pagrindinę problemą galima formuluoti klausimu, kokios asmeninės savybės, žinios ir gebėjimai yra būtini bankininkystės srityje dirbančio finansų specialisto profesionalizacijai. Straipsnio objektas - bankininkystės srityje dirbančio specialisto kompetencijos. Straipsnio tikslas - įvertinti bankininkystės srityje dirbančio finansų specialisto kompetencijas profesionalizacijos aspektu. Straipsnyje pristatomame tyrime panaudoti šie informacijos rinkimo ir analizės metodai: anketinė apklausa, statistinė anketinių duomenų analizė aprašomosios statistikos metodais.

ENThe main problem addressed in the work can be defined as follows: what personal traits, knowledge and skills are necessary for a financial specialist working in the banking sector. This problem is addressed in an empirical way. The object of the work is the competence of a financial specialist in the banking sector. The goal of the work is to evaluate the competence of a financial specialist employed in the banking sector. The research is based on the following methods of information search and analysis: questionnaire-based poll and statistical analysis of the poll findings using descriptive statistical methods.

ISSN1392-3110, 2351-6712
Mokslo sritisVadyba / Management
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4345
Atnaujinta2018-12-20 23:09:07
Metrika Peržiūros: 5    Atsisiuntimai: 1