Stabilumo ir kintamumo aspektai, vertinant studijų kokybę aukštojoje mokykloje : trejų metų studentų apklausų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stabilumo ir kintamumo aspektai, vertinant studijų kokybę aukštojoje mokykloje: trejų metų studentų apklausų analizė
Alternative Title:
Aspects of stability and variability evaluating the quality of the studies in a high school: the analysis of three year long students’ opinion survey
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2009, Nr. 5, p. 141-148
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTAnotacija Straipsnyje pateikiama 2006-2007, 2007-2008 ir 2008- 2009 mokslo metų tyrimų „Studijų proceso optimizavimo galimybės Šiaulių kolegijoje, įvertinus studentų pasitenkinimą studijomis“ duomenų analizė. Empirinių duomenų lyginamoji analizė pagrįsta vidurkio kriterijaus logika. Tokia duomenų analizės ir interpretacijos prieiga įgalino giliau pažvelgti, apčiuopti ir išskirti mikro stabilumo ir kintamumo aspektus kiekvienos studijų kokybės dimensijos studentų vertinime, kurie liudytų apie patį esamo konkretaus poreikio kokybei pobūdį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Pasitenkinimas studijomis; Profesinis rengimas; Studijų kokybė; Higher education; Professional education; Quality of studies; Satisfaction with studies; The quality of studies; The satisfaction of studies; Vocational training.

ENThe article represents the 2006-2007, 2007-2008 and 2008-2009 year research “The Opportunities to Optimize the Study Process in Šiauliai College Due to Students’ Satisfaction Evaluation” data analysis. The comparative analysis of the empirical data is based on the logic of the counted average data. All this data analysis and interpretation approach enabled to look deeper into the micro stability and variability aspects at every stage of studies dimension evaluation carried out by students. The aspects of stability and variability prove the existing concrete need of quality. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69571
Updated:
2019-07-10 13:53:14
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: