Apsaugos darbuotojo profesinės kompetencijos (rengimo standartų) nustatymo ir jo teisinio sureguliavimo poreikis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apsaugos darbuotojo profesinės kompetencijos (rengimo standartų) nustatymo ir jo teisinio sureguliavimo poreikis
Alternative Title:
Professional competences (training standards) of private security guards: need for identification and legal regulation
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2012, t. 7(1), p. 164-182
Keywords:
LT
Apsaugos darbuotojas; Darbas / Labour. Work; Kompetencijos / Competencies; Privati saugos tarnyba; Profesinė veikla; Profesinio rengimo standartas; Teisiniai saugikliai; Viešasis saugumas.
EN
Labour relations; Legal protection; Private security service; Professional; Professionalism, competence; Public security; Security guard; Training standard.
Summary / Abstract:

LTPrivačių saugos tarnybų darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę lemia įgytos žinios, suformuoti įgūdžiai, išugdyti gebėjimai bei vertybinės nuostatos. Straipsnyje analizuodami privačių saugos tarnybų darbuotojų profesinio rengimo praktiką Lietuvoje ir kai kuriose ES valstybėse, autoriai atskleidžia apsaugos darbuotojų profesinės kompetencijos turinį, įrodinėja jos svarbą apsaugos darbuotojo veikloje, tyrinėja teisinių saugiklių poreikį formuojant šios profesijos įvaizdį visuomenėje. Tyrimo rezultatai pagrindžia prielaidą dėl suteikiamų profesinių kompetencijų svarbos privačių saugos tarnybų darbuotojų rengimo procese. Tenka atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje lig šiol nėra priimtas apsaugos darbuotojo rengimo standartas, įteisinantis šio darbuotojo veiklos sritis, kompetencijas ir jų ribas, mokymo tikslus bei kompetencijų vertinimo būdus. Identifikuotos norminio reglamentavimo spragos ir neatitiktis bendriems ES teisės principams sukelia praktinių privačių saugos tarnybų darbuotojų rengimo problemų, kai bandoma spėlioti, kokių profesinių žinių ir kompetencijų jiems reikia, kokius vertinimo kriterijus būtina nustatyti ir kaip vertinti jų kompetenciją. Dėl apsaugos darbuotojų profesinės kompetencijos teisinio neapibrėžtumo akivaizdžiai prarandamas pranašumas prieš kitus saugos paslaugų rinkoje esančius ir panašias kaip apsaugos darbuotojai funkcijas atliekančius dalyvius: policininkus, pasieniečius ir ugniagesius gelbėtojus. Autoriai laikosi pozicijos, jog nesant aiškios apsaugos darbuotojams suteikiamų profesinių kompetencijų nustatymo metodikos matyti atliekamų funkcijų (kompetencijos praktinis įgyvendinimas) klaidos teikiant saugos paslaugas įvairiems užsakovams. [Iš leidinio]

ENThe quality of the security services provided by private security staff is determined by knowledge, skills, abilities and values. By analyzing the practice of professional training of private security guards of Lithuania and some EU Member States, the authors of the article examine the content of professional competence of security guards, also prove the significance of professional competence in the activities of a security guard and study the need for legal protection in shaping the professional image of the security guard in society. The results of the research support the assumption about the importance of professional competences of security guards in the process of training of private security staff. It should be noted that Lithuania still has not adopted any security guard training standard, which legitimize the fields of activities of security guards, professional competences and their limitations, training objectives and assessment methods of professional competences. The identified regulatory gaps and discrepancies as regards the common principles of EU law cause practical problems in the course of training of private security guards, when an attempt is made to guess what kind of professional knowledge and competences is necessary for security staff, which assessment criteria need to be established and how to evaluate the competences of the security staff. Due to legal uncertainty concerning professional competences of security guards, private security guards apparently lose their advantage over other security services in the market, namely, the police, border guards and fire and rescue service officers. The authors claim that the absence of a clear methodology of identification of security guards’ professional competences reveals mistakes as regards the functions of security guards (practical implementation of competences) in providing security services to various customers. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42082
Updated:
2018-11-16 22:18:58
Metrics:
Views: 20
Export: