Aukštojo mokslo studijų sistemos harmonizavimas Lietuvoje – studijų kokybės tobulinimo prielaida : Harmonization of higner education system in Lithuania – prerequisite for quality improvement of studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo studijų sistemos harmonizavimas Lietuvoje – studijų kokybės tobulinimo prielaida: Harmonization of higner education system in Lithuania – prerequisite for quality improvement of studies
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2006, Nr. 3, p. 81-91
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas aukštojo mokslo harmonizavimas, kaip studijų kokybės tobulinimo Lietuvoje prielaida. Apžvelgiama aukštojo mokslo raida bei universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų požymiai. Daroma prielaida, kad universitetinės ir aukštosios neuniversitetinės studijos per menkai harmonizuotos - nėra tinkamos dermės studijų įgyvendinimo strategijoje. Vertinimo kriterijų unifikavimas rodo aukštųjų neuniversitetinių ir universitetinių studijų harmonizavimo stoką ir aukštojo mokslo binarinės sistemos sandų misijos įgyvendinimo problemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštojo mokslo sistemos harmonizavimas ir kt.; Harmonization of higher education system etc.

ENThe article examines harmonization of higher éducation as an prerequisite of improvement of study quality in Lithuania. Ił overviews thé development of higher éducation and eriteria of university and higher non-university study programmes. An assumption is made that higher university and higher non-university studies are poorly harmonized and thé strategy for realization of studies is lacking relevant cohérence. Unification of assessment eriteria shows łąck of harmonization in and between non-university and university studies as well as thé problem of realization of thé mission of components of a Ыпагу higher éducation system. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9116
Updated:
2020-10-21 21:57:53
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: