Universitetinių biznio administravimo bakalauro studijų organizavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinių biznio administravimo bakalauro studijų organizavimas: disertacija
Alternative Title:
Organization of University Business Administration Bachelor’s Studies
Publication Data:
Kaunas, 1996.
Pages:
204 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Organization of university bachelors programs in business administration Kaunas : Technologija, 1996 24 p
Summary / Abstract:

LTBiznio administravimas įvardijamas kaip efektyvus biznio veiklos organizavimas, vedimas ir tvarkymas, siekiant užsibrėžtų tikslų. Lietuvoje biznio administravimo studijų kryptyse edukologiniams tyrimams nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys. Nustatyta, kad šias studijas reikia nagrinėti kaip pedagoginę sistemą, susidedančią iš studijų tikslų, formų, metodų, priemonių, dėstytojų ir studentų, sąveikaujančių studijų procese, įvertinus aplinkos poveikį. Disertacijoje biznio administravimo bakalauro studijos kaip edukologijos problema nagrinėjama, lyginant Vakarų šalių fundamentalią ir posocialistinės šalies nedidelį, bet unikalią edukacinę patirtį, šiuolaikino aukštojo mokslo teorinių idėjų kontekste, bei šio lyginimo rezultate teoriškai pagrindžiant optimalią biznio administravimo bakalauro studijų sistemą, tinkančią parėjimo į rinkos ekonomiką sąlygomis.

ENBusiness administration is named as organization, conduct, and management of business activity, which is aimed at achieving the set targets. Lithuanian business administration study streams did not focus much on educology research. It was ascertained that these studies need to be analysed as a pedagogic system, which is comprised of aims of studies, as well as forms, methods, aids, teachers and students that interact in the study process, following the assessment of impact of environment. The thesis looks at business administration Bachelor’s studies as an educology problem comparing the fundamental experience of the Western countries and the small although unique experience of the post-socialistic country in the context of theoretic ideas of higher education and—as the result of this study—theoretically reasoning the optimal business administration study system that corresponds to conditions of transition to market economy.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9711
Updated:
2014-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 87
Export: