Absolventų įsitvirtinimo darbo rinkoje probleminiai aspektai (Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos pavyzdžiu)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Absolventų įsitvirtinimo darbo rinkoje probleminiai aspektai (Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos pavyzdžiu)
Alternative Title:
Problematic aspects of consolidation of graduates in the labour market (on the example of Klaipėda Business School)
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2010, Nr. 1 (10), p. 24-48
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Absolventai; Karjeros galimybės; Profesinė veikla; Specialybė; Studijų programa; Vadyba ir verslo administravimas; Įsidarbinimas; Įsitvirtinimas darbo rinkoje; Career opportunities; Career oppurtunities and professsional activity; Consilidation in the labour market; Consolidation in the labour market; Graduates; Management and business administration; Managment and business administration; Placement; Professional activity; Speciality; Study programme.
Keywords:
LT
Absolventai; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Įsidarbinimas; Įsitvirtinimas darbo rinkoje; Karjera / Career; Valdymas / Management; Profesinė veikla; Specialybė; Vadyba ir verslo administravimas.
EN
Consilidation in the labour market; Consolidation in the labour market; Graduates; Managment and business administration; Placement; Professional activity; Speciality.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojami Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos (KVAM) vadybos ir verslo administravimo studijų krypties absolventų įsitvirtinimą darbo rinkoje sąlygojantys veiksniai. Išnagrinėtos aukštosios mokyklos absolventų įsidarbinimo teorinės prielaidos ir veiksniai. Atliktas KVAM verslo vadybos, draudimo vadybos ir finansų studijų programų keturių laidų absolventų įsidarbinimo tyrimas. Absolventų įsidarbinimą sąlygojantys veiksniai yra šie: praktinio pasirengimo stoka, nepakankamas domėjimasis darbo rinkos tendencijomis, studijų procesui būdingi tradicinio mokymo(si) požymiai. Patvirtintos šios hipotezės: dauguma vadybos ir verslo administravimo studijų krypties absolventų įgijo darbo rinkoje paklausią specialybę ir pagal ją dirba, ypač tie, kurie kėlė karjeros tikslus; pažangesni absolventai įgijo pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų profesinei veiklai. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the determining factors of consolidation in the labour market of Klaipėda Business School graduates in the study field of Management and Business Administration. Thus, the theoretical preconditions and factors of the Klaipėda Business School graduates' placement have been analysed; the adequacy of the study programmes to the needs of Western Lithuania has been grounded; the placement research of the graduates in four years in Business Management, Insurance Management and Finance study programmes at Klaipėda Business School has been carried out, as well as conclusions have been drawn. The main factors preconditioning the placement of the respondents of the.research include: lack of practical preparation; insufficient interest taken in the labour market trends; features of traditional teaching/learning typical to the study process at the Klaipėda Business School. The adopted hypotheses: graduates of the study field of Management and Business Administration get a marketable speciality in the labour market and the majority of them work according to their speciality; the majority of the respondents, who had a career objective, also work according to their speciality; advanced students gained sufficient knowledge and skills for professional activity in comparison to the lagging ones. [From the publication]

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41118
Updated:
2017-09-16 18:59:53
Metrics:
Views: 19
Export: