Teorinis kompetencijos sampratos diskursas universitetinių studijų programų realizavimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teorinis kompetencijos sampratos diskursas universitetinių studijų programų realizavimo kontekste
Alternative Title:
Theoretical discourse on the concept of competence in the context of realization of university study programs
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, Nr. 2 (40), p. 67-74
Keywords:
LT
Kompetencija; Kompetentingumas; Kvalifikacija; Universiteto studijų programos.
EN
Competence; Competency; Qualifications; University study programs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos užsienio bei Lietuvos mokslininkų tyrimuose pateikiamos kompetencijos sampratos traktuotės, orientuojantis į kompetencijos ir kompetentingumo skirtumus. Išanalizavus kompetencijos sampratos apibrėžtis, siekiama atskleisti kvalifikacijos ir kompetencijos sampratų santykį, nes jos yra neatsiejamos studijų programų kontekste. Akcentuojamas universitetinės aplinkos orientavimas į projektinę veiką, pateikiant Olborgo universiteto atvejį, kai pabrėžiamas savaiminis mokymasis ir mokymas veikloje arba dar vadinamas patyriminis mokymas, kai mokomasi darant, kas leidžia studentams patirti mokymosi turinį. Universitete moksliniais tyrimais pagrįstos studijų programos paruošia studentų kompetencijų portfelius, kas yra itin paklausu konkurencingame verslo pasaulyje. Kompetencijos suvoktis apima skirtingus mokslininkų požiūrius, bendrai išskiriant individo žinias, mokėjimus, požiūrius, asmenybės savybes, atitinkamus elgesio modelius, sudarančius darbo pagrindą ir sąlygojančius kvalifikuotą profesinių funkcijų atlikimą, liudijant apie kvalifikuot žinojimą, kvalifikacijos raišką arba gebėjimą veikti. Kartu pabrėžiamas žinių taikymas tiek konkrečioje situacijoje, tiek ir vertinant naują situaciją. Tai yra ir mokymosi patirties rezultatas, daugiafunkcis darinys, reiškiantis asmenybės vystymosi gebėjimą, individualų pasitenkinimą. Užsienio universitetuose individo gebėjimas veikti ugdomas per vadinamuosius sumuštininius kursus, mokymosi procesą grindžiant praktine veikla, projektais pagrįstas mokymosi prieigas, orientuojantis į probleminį mokymąsi, mokymąsi veikloje, kas įgalina besimokančiuosius atlikti įvairius tyrimus, integruoti teoriją ir praktiką, patirti mokymosi turinį. [Iš leidinio]

ENChanges in today's knowledge will determinate the pace of work in various areas as well as exert influence on and cause changes towards refocusing study programs. The constant forming of activities and the changing combinations of tasks require the ability to make innovative decisions and evaluate alternative solutions and options for potential operational consequences. Lithuanian and international scientists highlight the skills and competence created socially and the construction of phenomenon, but they qualify the concept in different interpretations in various sciences. Meanwhile, competence consists of several parts which relate to the competence and the latter's diminutive, indicating the part. In different contexts, the designation of scientific approaches and the methods of these concepts are interpreted differently. However, the available general consensus states that these concepts do not possess essential differences that could affect their daily consumption. In aiming towards a common understanding and clarity about the analyzed phenomena, based on scientific literature, the article provides a conceptual scheme of interaction and approaches to the analysis of the concept of competence. Competence includes the recognition of the importance of different research approaches unanimously isolating individual knowledge, abilities, attitudes, personality characteristics, and appropriate behaviors, which constitute the basis of the work leading to a skilled and professional performance of the functions, evidence of expert knowledge, skills or ability to act. At the same time, competence emphasizes the application of knowledge and a particular situation, as well as a new assessment of the situation.This is the result of experience and learning, the multi-entity derivative, which means the ability of personal development and individual satisfaction. In foreign universities the individual's ability to function is developed during the so-called „sandwich" courses, learning support practice, project-based learning approaches focusing on problem-learning, learning activities, enabling students to carry out various tests to integrate theory and practice, and the experience of learning content. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52274
Updated:
2020-09-10 13:53:37
Metrics:
Views: 92    Downloads: 5
Export: