Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijos nuolatinės švietimo kaitos kontekste = The model of general education school leaders competences in the context of continuous education change

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijos nuolatinės švietimo kaitos kontekste =: The model of general education school leaders competences in the context of continuous education change
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 9, p. 12-23
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijos nuolatinės švietimo kaitos sąlygomis, teoriškai apibūdinamas bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijų modelis. Pažymima, kad vadovo kompetencijos yra daugialypės, apimančios daug gebėjimų ir susijusios su įvairiomis veiklomis. Empirinio tyrimo būdu siekta atskleisti, kokiomis kompetencijomis disponuoja šiandienos bendrojo lavinimo mokyklų vadovai ir kokių kompetencijų jiems dar reikia išsiugdyti. Tyrime dalyvavo 47 bendrojo lavinimo mokyklų vadovai. Respondentų atrankai taikytas "puokštės" principas. Tiriamieji raštu turėjo įvardyti šiuolaikiniam vadovui būtinas kompetencijas, kurios užtikrintų sėkmingą vadovavimą. Atsakymų turinys nagrinėtas taikant kokybinės turinio analizės metodą. Straipsnyje atskleidžiama, kad aktualiausia šiuolaikiniam vadovui yra vadybinė kompetencija, apimanti planavimo, organizavimo, kontrolės gebėjimus. Taip pat svarbios yra profesinė, socialinė bei edukacinė kompetencijos. Tyrimas parodė, kad įvairių kursų, seminarų ir paskaitų tematika daugiausia orientuota į profesinių ir vadybinių kompetencijų plėtojimą, mažai dėmesio skiriama socialinėms, asmeninėms, edukacinėms kompetencijoms. Tokia situacija gali sąlygoti aukštą savišvietos reitingą kaip alternatyvos, užtikrinančios šiuolaikinio vadovo informacijos poreikius.Reikšminiai žodžiai: Vadovavimas mokyklai; Kompetencija.; School leadership; Competence.

ENThe paper analyzes the competences of secondary school heads in the focus of continuous education change. As a result of theoretical analysis the model of today's school leaders competences is introduced. Empirical research allows highlighting competences today's school heads have and should have as well as determining competences still necessary to acquire. Attention is drawn to training of school leaders, the ways of competence acquisition and development arc discussed. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14371
Updated:
2018-12-17 12:00:25
Metrics:
Views: 54    Downloads: 16
Export: