Žmogiškųjų išteklių kompetencijų vertinimas viešajame sektoriuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių kompetencijų vertinimas viešajame sektoriuje
Alternative Title:
Assessment of competence of human resources in public sector
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2009, Nr. 1, p. 63-72
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gebėjimai; Kompetencijos; Valstybės tarnautojai; Vertinimas; Viešasis sektorius; Žmogiškieji ištekliai; Competence; Competencies; Human resources; Public sector; Public servants; Skills; The assessment.
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Valstybės tarnautojai; Vertinimas; Viešasis sektorius; Žmogiškieji ištekliai.
EN
assessment; Competence; Human resources; Public sector; Public servants; Skills.
Summary / Abstract:

LTVienas pagrindinių veiksnių, lemiančių viešojo administravimo sistemos sėkmæ – žmogiškųjų išteklių profesionalumas ir kompetencija. Viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas ir kompetencijų lavinimas yra ir bus prioritetinė viešojo administravimo sistemos tobulinimo sąlyga. Kvalifikacijos tobulinimo, kompetencijų vertinimo ir lavinimo problemų analizė yra aktuali viešojo administravimo sistemos tobulinimui tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu. Tobulinant viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių kompetencijų vertinimo sistemą siūloma įdiegti į galutinį rezultatą orientuotą ir kompetencijų reikalavimais pareigybėms grindžiamą kompetencijų vertinimo modelį. Remiantis kompetencijį modeliu būtų tikslinga individualizuoti tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo metodiką. Siūlomas kompetencijų vertinimo modelis, kuriame išskiriamos trys kompetencijų sritys (viešojo administravimo, dalykinė profesinė ir socialinė kompetencija). Modelis leistų numatyti reikalingą (reikalaujamą) pagal pareigybės sudėtingumą kompetencijos lygį ir taikant kompetencijų vertinimo skalę efektyviau atlikti kasmetinio vertinimo procedūrą, o nustačius esamą kompetencijos lygį numatyti reikalingas kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų lavinimo priemones. [Iš leidinio]

ENOne of the key factors in determining the success of public administration system is human resourcesÿ professionalism and competence. Public sector human resourcesÿ qualification development and competence training are and will be the priority condition of improving the public administration system. The analysis of qualification development, competence evaluation and training problems is topical to the public administration system development in the theoretical and practical aspects. Improving public sectorÿs human resources competence evaluation system it is proposed to introduce a result-oriented work, competence evaluation model based on the competency requirements for posts. On the basis of competence model it is appropriate to individualize the annual assessment methodology of official activity. The proposed model for the competence evaluation, which identifies three areas of competence (public administration, objective-professional, and social competence) allow conducting the annual assessment procedure more effectively foreseeing the necessary (required) competence level of competence for the post complexity and applying the competence evaluation scale; and foreseeing the necessary professional development and competence training means when the present competence level is identified. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26549
Updated:
2020-11-13 22:46:10
Metrics:
Views: 69
Export: