Aukštojo mokslo tapimo masiniu tyrimo metodologiniai aspektai (II): institucinė bei funkcijų įvairovė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo tapimo masiniu tyrimo metodologiniai aspektai (II): institucinė bei funkcijų įvairovė
Alternative Title:
Methodological aspects of higher education becoming a mass phenomenon (II): institutional and functional diversity
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 1 (33), p. 7-17
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis – 2001 metais „Socialinių mokslų “ žurnale (Nr. 3) publikuoto straipsnio, kuriame aptarti trys apibendrinantys bruožai, charakterizuojantys masinį aukštąjį mokslą: abipusė lygiavertė sąveika su visuomene; nuolatinių visuomenės mokymosi poreikių tenkinimas; masinio aukštojo mokslo ir rinkos santykis – tęsinys. Straipsnyje toliau teoriškai modeliuojami aukštojo mokslo tapimo masiniu proceso kriterijai pagal tris detalizuojančius aukštojo mokslo bruožus: pateikiami kriterijai, nusakantys masinio aukštojo mokslo institucinės įvairovės požymius, atskleidžiantys masinio aukštojo mokslo funkcijas, taip pat aktualizuojantys masinio aukštojo mokslo kokybės vertinimo poreikį. Išskiriant aukštojo mokslo tapimo masiniu proceso kriterijus, remiamasi modernizavimo (aukštojo mokslo kaitos pagal šiuolaikinius reikalavimus) charakteristikomis bei aukštojo mokslo koncepcijų: liberalaus aukštojo mokslo, demokratiško aukštojo mokslo, paslaugų universiteto bei tęstinio ugdymo – galimos sąveikos rezultatais. Straipsnio tikslas - atskleisti aukštojo mokslo tapimo masiniu proceso tyrimo metodologinius aspektus, išryškinant aukštojo mokslo masiškėjimo kriterijus. Straipsnyje taikomas mokslinės literatūros analizės metodas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Tyrimas; Metodologiniai aspektai; Institucinė įvairovė; Funkcijų įvairovė; Higner education; Research; Methodological aspects; Institutional and functional variety.

ENThis article is a continuation of the article published in the magazine Socialiniai mokslai (Social Sciences) (No 3), which discussed three generalising features, which characterise mass higher education: mutual equal interaction with society; constant satisfaction of learning needs of society; the relation between mass higher education and the market. The article further theoretically models criteria for the process of higher education becoming a mass phenomenon according to three features specifying higher education: criteria defining features of the institutional diversity of mass higher education revealing functions of mass higher education, as well as actualising the need for evaluating the quality of mass higher education, are presented. When singling out the criteria for the process of higher education becoming a mass phenomenon, characteristics of modernisation (a change in higher education according to modern requirements) and the results of possible interaction of conceptions of higher education: liberal higher education, democratic higher education, university of services and continuous education, were taken as a basis. The article is aimed at revealing methodological aspects of the investigation into the process of higher education becoming a mass phenomenon elucidating the criteria of higher education becoming a mass phenomenon. The method of the analysis of scientific literature is applied in the article.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9384
Updated:
2018-12-17 10:59:49
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: