Liberaliojo ugdymo dimensija technologinio universiteto studijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liberaliojo ugdymo dimensija technologinio universiteto studijose
Alternative Title:
Dimension of liberal education in the studies at a technological university
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2012, t. 20, Nr. 1, p. 36-48
Keywords:
LT
Liberalusis ugdymas; Mokslų studijų socialinimas; Profesionalas generalistas; Technikos; Technikos mokslų studijų socialinimas; Technologijos universitetas.
EN
Liberal education; Professional generalist; Socializing of studies of technical sciences; Technological university.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama liberaliojo ugdymo dimensija technologinio universiteto studijose. Akcentuojami du aspektai: technikos mokslų studijų socialinimas ir profesionalo generalisto rengimas. Liberalusis ugdymas technologijos universiteto studijose traktuojamas kaip galimybė parengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius specialistus, kurie gebėtų spręsti globalias problemas ir suprasti jas kitų mokslų kontekste, turėtų komunikacijos, bendradarbiavimo įgūdžių, sugebėtų kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, mokėtų valdyti riziką, būtų aktyvūs ir pilietiški, galėtų keisti savo profesinį tapatumą. Straipsnyje pristatomas analizės rezultatas – teorinis liberaliojo ugdymo technologijos universiteto studijose modelis. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the dimension of liberal education in the studies at a technological university emphasizing two aspects: socializing of studies of technical sciences and education of a professional – generalist. Liberal education in the studies at a technological university is regarded as a possibility to educate a professional with such abilities as communication skills, critical thinking, understanding of social context, professional ethics, scientific interest in professional development and motivation for further education. On the basis of the analysis of scientific literature, the paper presents theoretical model of liberal education in the studies at a technological university. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpe.2012.04
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38685
Updated:
2018-12-22 21:44:07
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: